images/fade/fade20.jpg

Artikelindex

 

De kleine lettertjes

De pagina's onder auspiciën van Forth ig (alles vanaf forth.hcc.nl) dienen de vooruitgang van wetenschap en techniek. U wordt aangemoedigd de ideeën, documentatie en programma's te gebruiken in Uw eigen werk, privé en commercieel, en verder te verspreiden.
En vanzelfsprekend heeft U dan ook het recht daartoe; auteurs die niet een uitdrukkelijke clausule hanteren, stellen het werk beschikbaar als "public domain". Beeldmaterieel staat ter beschikking onder een Creative Commons License. Als Iets m.b.t. copyright U niet zint, kunnen we er waarschijnlijk een mouw aan passen,

Als u materiaal gebruikt voor een commercieel doel zijn er twee beperkingen. Hoewel er o.i. geen patentwaardige zaken op deze website zijn, kan het zo zijn dat iemand patent heeft weten te krijgen op iets wat U hier ontleent. De controle hierop is uw verantwoordelijkheid. Verder zijn sommige programma's beveiligd door het GPL copyleft. Copyleft betekent dat U de wet overtreedt indien U kopers van Uw produkten bepaalde rechten ontzegt. Nogmaals, het gebruik, geheel of gedeeltelijk, voor welk doel ook, en met name het creëren van producten is onbelemmerd.

 

Verder ...

 Een verrassing U gebracht door Joomla. Als U de vorige of volgende button aanklikt onder aan de meeste pagina's komt U terecht op een willekeurige andere plaats op deze website.

Een rariteit van Joomla. Sommige download files zijn voorzien van een pdf symbool, ook al zijn het zip archiven. Laat U daar niet door van de wijs brengen.