images/fade/fade20.jpg

Bekende ontwikkelomgevingen voor de Pico zijn MicroPython en C met gebruik van de Pico SDK. Voor een licht, compact en veelzijdig alternatief kan je op 14 oktober 2023 naar de Forth bijeenkomst komen (zie agenda voor details)RP2040 PICO

 

 

Neem een Pico bordje mee, dan zetten we er een systeempje op. Zorg er voor dat je minimaal één USB-RS232 kabel met 5 Volt voeding op GPIO0, GPIO1, GND en Vbus (of Vout, Vin, Vsys) aangesloten hebt.

 

 

De Pico-kit zal die dag ook worden gepresenteerd:

Pico kit with I2C OLED

Op deze kit kunnen verschillende Pico bordjes met RP2040 gestoken worden.

De volgende hardware zit er op:

 • Twee RS232 aansluitingen
 • I2C OLED aansluiting
 • SPI OLED aansluiting
 • I2C bus header
 • SPI bus header
 • WS2812 led
 • Twee schakelaars
 • Rode en groene LED
 • Power uitgang met MOSFET (12Volt, 3 Ampere)
 • Power connector met WS2812 uitgang en de bovenstaande MOSFET
 • Reset schakelaar
 • Header voor nRF24L01
 • Extra 3V3 500mA voeding
 • Optioneel Bluetooth module
 • Optioneel ESP12F module (SMD)
 • En alle pinnen zijn los uitgevoerd naar header strips

 

Wij zijn een groep enthousiaste gebruikers van de programmeertaal Forth. De HCC forth IG is er trots op deel uit te maken van de grootste computergebruikersvereniging ter wereld: de HCC. Tevens voelen we ons verbonden met de internationale Forth wereld, en worden we soms aangeduid als FIG CHAPTER HOLLAND. IG betekent interessegroep, in oude publikaties vindt U ook wel "Forth gg",

 

OVERZICHT

Hopelijk spreken de menu items voor zichzelf,maar toch.

Wie zijn wij? : wij stellen ons voor en presenteren 25+ jaren aan activiteiten
Producten : voortbrengselen van blijvende waarde
Werkgroepen : hoe onze activiteiten georganiseerd zijn.
Wat is Forth? : Achtergrondinformatie
Contact : bestuur, bijeenkomsten, links, klachten
Nieuws : wat in het verleden aan de hand was.

En dan:
hcc : portal naar landelijke hcc
nieuwsbrieven : portal naar andere groeperingen in hcc

Last but not least:

Agenda : die staat aan linkerkant. Zie het niet over het hoofd!


 

De kleine lettertjes

De pagina's onder auspiciën van Forth ig (alles vanaf forth.hcc.nl) dienen de vooruitgang van wetenschap en techniek. U wordt aangemoedigd de ideeën, documentatie en programma's te gebruiken in Uw eigen werk, privé en commercieel, en verder te verspreiden.
En vanzelfsprekend heeft U dan ook het recht daartoe; auteurs die niet een uitdrukkelijke clausule hanteren, stellen het werk beschikbaar als "public domain". Beeldmaterieel staat ter beschikking onder een Creative Commons License. Als Iets m.b.t. copyright U niet zint, kunnen we er waarschijnlijk een mouw aan passen,

Als u materiaal gebruikt voor een commercieel doel zijn er twee beperkingen. Hoewel er o.i. geen patentwaardige zaken op deze website zijn, kan het zo zijn dat iemand patent heeft weten te krijgen op iets wat U hier ontleent. De controle hierop is uw verantwoordelijkheid. Verder zijn sommige programma's beveiligd door het GPL copyleft. Copyleft betekent dat U de wet overtreedt indien U kopers van Uw produkten bepaalde rechten ontzegt. Nogmaals, het gebruik, geheel of gedeeltelijk, voor welk doel ook, en met name het creëren van producten is onbelemmerd.

 

Verder ...

 Een verrassing U gebracht door Joomla. Als U de vorige of volgende button aanklikt onder aan de meeste pagina's komt U terecht op een willekeurige andere plaats op deze website.

Een rariteit van Joomla. Sommige download files zijn voorzien van een pdf symbool, ook al zijn het zip archiven. Laat U daar niet door van de wijs brengen.