Bijeenkomsten

HCC!Forth organiseert een bijeenkomst op elke 2e zaterdag van iedere even maand.

Deze vinden plaats te Bilthoven in wijkgebouw Vogelnest bij de Zuiderkapel op Boslaan 1, 3722 AB te Bilthoven. Dit bevindt zich vlakbij het NS station. Ook via de weg is het goed bereikbaar, en parkeren is geen probleem.

Meestal is er een lezing. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om vragen te stellen of problemen voor te leggen.

Voor data en programma van de volgende bijeenkomst, zie de Agenda. De aankondigingen en verslagen van vorige bijeenkomsten staan in de Tijdlijn.

 
 
 

10-1994

In 1994 hield de HCC een dag waar computertalen vergeleken werden. Willem Ouwerkerk en Albert van der Horst ontwikkelden, staande de lezing?, een programma dat op een tingeltangel Vader Jacob speelt.

De lezing begon met het aansluiten van een voltmeter op de parallel poort van een IBM-compatibel PC. Elke stap van het programma werd live ingevoerd. Het eindigde met het spelen van Vader Jacob, waarop de zaal spontaan in ovatie uitbarstte. Waarlijk een demonstratie van hoe snel en interactief in Forth ontwikkeld kan worden.

 
\ ==============================================================
\ [TITLE]   ANS Forth talendag word set. 
\ [FILE]   talendag.FRT
\ [CATEGORY] Demo source 
\ [VSN]    1.00 
\ [CREATED]  January 18, 1994, Willem Ouwerkerk 
\ [LASTCHNGD] January 19, 1994, Willem Ouwerkerk 
\ [COPYRIGHT] Dutch Forth-gg 
\ [COMPILE]  Voor HCC-talendag
\ [MODULE OF] ANS Forth 
\ [USES]   ANS Forth 
\ [AUTHOR]  Willem Ouwerkerk/Albert van der Horst
\ [PURPOSE]  HCC-talendag hardware programmeer demo.

\ ==== Sheet 4: De printerpoort ================================

HEX

FF 378 PC!
00 378 PC!

378 CONSTANT POORT

FF POORT PC!
00 POORT PC!

DECIMAL

\ ==== Sheet 5: Hardware representatie =========================

BINARY

11111111 VALUE LATCH

: SET-BIT  ( Bitpatroon -- )
  LATCH 
  OR
  TO LATCH
  ;

: CLR-BIT  ( Bitpatroon -- )
  INVERT
  LATCH 
  AND
  TO LATCH
  ;

LATCH .

100 CLR-BIT LATCH .
100 SET-BIT LATCH .

DECIMAL

\ ==== Sheet 6: Data in schuifregister klokken =================

BINARY

: SET-DATA ( -- )
  01000000 SET-BIT
  ;

: CLR-DATA ( -- )
  01000000 CLR-BIT
  ;

: KLOK   ( -- )
  00100000 CLR-BIT
  LATCH POORT PC!
  00100000 SET-BIT
  LATCH POORT PC!
  ;

DECIMAL

SET-DATA KLOK KLOK KLOK KLOK
CLR-DATA KLOK KLOK KLOK KLOK

\ ==== Sheet 7: Schuifregister koppelen en ontkoppelen =========

BINARY

: GEKOPPELD ( -- )
  00010000 SET-BIT
  LATCH POORT PC!
  ;

: ONTKOPPELD ( -- )
  00010000 CLR-BIT
  LATCH POORT PC!
  ;

DECIMAL
ONTKOPPELD SET-DATA KLOK KLOK KLOK KLOK GEKOPPELD
ONTKOPPELD CLR-DATA KLOK KLOK KLOK KLOK GEKOPPELD
ONTKOPPELD

\ ==== Sheet 8: We sturen een willekeurige rij tingels aan =====

DECIMAL

: SET-TINGELS  ( 32bits-data -- )
  ONTKOPPELD
  CLR-DATA
  16 0 
  DO   KLOK
  LOOP
  32 0
  DO   DUP $80000000 AND 0<>
      IF   SET-DATA  
      ELSE  CLR-DATA
      THEN
      KLOK
      1 LSHIFT
  LOOP  
  DROP          ( Gooi gebruikte datawoord weg )
  GEKOPPELD
  ;


BINARY

00000000 SET-TINGELS
10101010 SET-TINGELS
11110000 SET-TINGELS
11111111 SET-TINGELS

DECIMAL

\ ==== Sheet 9: Hoe klinkt een noot goed =======================

DECIMAL

: C0  1 SET-TINGELS ;                 C0
: C0  1 SET-TINGELS 0 SET-TINGELS ;         C0
: C0  1 SET-TINGELS 1000 MS 0 SET-TINGELS ;     C0

50 VALUE PULSDUUR

BINARY

: C0  1 SET-TINGELS PULSDUUR MS 0 SET-TINGELS ;   C0
: D0 100 SET-TINGELS PULSDUUR MS 0 SET-TINGELS ;   C0 C0 D0

DECIMAL

400 VALUE NOOTLENGTE

BINARY

: C0  ( -- )
  1 SET-TINGELS 
  PULSDUUR MS 
  0 SET-TINGELS 
  NOOTLENGTE MS
  ;                          C0
: D0  ( -- )
  100 SET-TINGELS 
  PULSDUUR MS 
  0 SET-TINGELS 
  NOOTLENGTE MS
  ;                          C0 C0 D0

DECIMAL

\ ==== Sheet 10: We maken wat noten op zijn Forth's ============

DECIMAL

: NOOT   ( Bitwaarde -- )
  CREATE ,
  DOES>  @ SET-TINGELS
      PULSDUUR MS
      0 SET-TINGELS
      NOOTLENGTE MS
      ;

BINARY

00000000000000001 NOOT G0
00000000000000100 NOOT A0
00000000000010000 NOOT B0
00000000000100000 NOOT C1
00000000010000000 NOOT D1
00000001000000000 NOOT E1
00000010000000000 NOOT F1
00001000000000000 NOOT G1
00100000000000000 NOOT A1
10000000000000000 NOOT B1

DECIMAL

D1 D1 C1 E1 E1 G1 F1

\ ==== Sheet 11: Ook de nootlengte is belangrijk ===============

DECIMAL

: ACHTSTE  150 PULSDUUR - TO NOOTLENGTE ;
: KWART   300 PULSDUUR - TO NOOTLENGTE ;
: HALF    600 PULSDUUR - TO NOOTLENGTE ;
: HEEL   1200 PULSDUUR - TO NOOTLENGTE ;

ACHTSTE G1 A1 KWART G1 A1 HALF G1 A1 HEEL G1 A1 KWART G1 A1

\ ==== Sheet 12: We maken Vader Jacob ==========================

: REGEL1  KWART  C1 D1 E1 C1 ;

: REGEL2  KWART  E1 F1 HALF G1 ;

: REGEL3  ACHTSTE G1 A1 G1 F1 KWART E1 C1 ;

: REGEL4  KWART  C1 G0 HALF C1 ;

: VADER-JACOB  
  REGEL1 REGEL1
  REGEL2 REGEL2
  REGEL3 REGEL3
  REGEL4 REGEL4
  ;

\ ==== Sheet 13: Een stuk Paganini in ForMuLa ==================

\ -------------------------------------------------------------------------
Albert Paganini is veel te groot, neem maar een leesbaar stuk over, Willem.
\ -------------------------------------------------------------------------

\ Paganini, Cappriccio op. 1 # 24, the famous variations 
\ Transcription: Albert Nijhof, Oct 27, 93

\ Range a2-a5 

  SCORE Paganini

  Default PART

| 1 2 4 MEASURE
  /8 a3   /16 Rest a3    a3 c4 b3 a3
| 2   /8 e4   /16 Rest e3    e3 gis3 fis3 e3
| 3   1 REDO
| 4   /4 e4   /8 e3 Rest

 |: 1 4 9 NEXT? :|

| 9   /8 a4   /16 Rest a4    a4 bes4 a4 g4
| 10  /8 f4   /16 Rest d4    d4 f4 e4 d4
| 11  /8 g4   /16 Rest g4    g4 a4 g4 f4
| 12  /8 e4   /16 Rest c4    c4 e4 d4 c4
| 13  /8 f4   /16 Rest b3    b3 d4 c4 b3
| 14  /8 e4   /16 Rest a3    a3 c4 b3 a3
| 15  /8 f3   /16 Rest dis4   e3 e4 d4 b3
| 16  /4 a3   /8 a2   /12 Rest

( --1-- )

    /48 a4 c5
| 17  /12 e5 c5 a4  e4 c4   /24 a3    /48 e4 gis4
| 18  /12 b4 gis4 e4 b3 gis3  /24 e3    /48 a4 c5
| 19  /12 e5 c5 a4  e4 c4 a3
| 20  /4 e4     /8 e3   /12 Rest   /48 a4 c5

 |: 17 19 24 NEXT? :|

| 24  /4 e4     /8 e3   /12 Rest   /48 cis5 e5
| 25  /12 a5 e5 cis5 a4 e4   /24 cis4   /48 d3 f3
| 26  /12 a3 d4 f4  a4 d5   /24 f5    /48 b4 d5
| 27  /12 g5 d5 b4  g4 d4   /24 b3    /48 c3 e3 ( c3 was c2 )
| 28  /12 g3 c4 e4  g4 c5   /24 e5    /48 f5 d5
| 29  /12 b4 gis4 f4 d4 b3   /24 gis3   /48 e5 c5
| 30  /12 a4 e4 c4  a3 e3   /24 c3    /48 d3 f3
| 31  /12 b3 d4 f4  e3 e4 gis3
| 32  /4 a3   /8 a2 Rest

( --2-- )

| 33  /16 a3 gis3 a3   /24 gis3   /48 bes3
    /16 a3 b3 c4 d4
| 34  /16 e4 dis4 e4   /24 dis4   /48 f4
    /16 e4 d4 c4 b3
| 35  33 REDO
| 36  /16 e4 dis4 e4   /24 dis4   /48 f4
    /8 e4 e3

 |: 33 36 41 NEXT? :|

| 41  /16 a4 gis4 a4   /24 gis4   /48 bes4
    /16 a4 g4 f4 e4
| 42  /16 d4 cis4 d4   /24 cis4   /48 es4
    /16 d4 e4 f4 d4
| 43  /16 g4 fis4 g4   /24 fis4   /48 as4
    /16 g4 f4 e4 d4
| 44  /16 c4 b3 c4    /24 b3    /48 des4
    /16 c4 d4 e4 c4
| 45  /16 f4 e4 f4    /24 e4    /48 g4
    /16 f4 d4 c4 b3
| 46  /16 e4 dis4 e4   /24 dis4   /48 f4
    /16 e4 c4 b3 a3
| 47  /16 b3 ais3 b3   /24 ais3   /48 c4
    /16 b3 f4 e4 gis3
| 48  /16 a3 gis3 a3   /24 gis3   /48 b3
    /8 a3 Rest

( --3-- )

| 49  /4 { c3 c4 c5 }    /8 Sustain { a2 a3 a4 }
| 50  /24 gis3 /12 gis4
    /8 { b2 b3 b4 }    /4 { e3 e4 e5 }
| 51  49 REDO
| 52  /8 { b2 b3 b4 } { dis3 dis4 dis5 }
      { f3 f4 f5 } { e3 e4 e5 }

 |: 49 52 57 NEXT? :|

| 57  /4 { a3 a4 a5 }    /8 Sustain { cis3 cis4 cis5 }
| 58  /8 { d3 d4 d5 }    { e3 e4 e5 }
      { f3 f4 f5 }    { fis3 fis4 fis5 }
| 59  /4 { g3 g4 g5 }    /8 Sustain { b2 b3 b4 }
| 60  /8 { c3 c4 c5 }    { d3 d4 d5 }
      { dis3 dis4 dis5 } { e3 e4 e5 }
| 61  /4 { f3 f4 f5 }    /8 Sustain { b2 b3 b4 }
| 62  /4 { e3 e4 e5 }    /8 Sustain { a2 a3 a4 }
| 63  /8 { b2 b3 b4 }    { f3 f4 f5 }
      { e3 e4 e5 }
    /24 gis3 /12 gis4
| 64  /4 { b2 b3 b4 }    /8 { a2 a3 a4 } Rest

( --4-- )

| 65  /16 a4 a5 gis5 g5  fis5 f5 e5 dis5
| 66  /16 f5 e5 dis5 f5  e5 b4 gis4 e4
| 67  65 REDO
| 68  /16 f5 e5 dis5 f5
    /8 e5 e4

 |: 65 68 73 NEXT? :|

| 73  /16 a4 a5 gis5 g5  fis5 f5 e5 d5
| 74  /16 cis5 e5 a4 cis5 d5 a4 f4 d4
| 75  /16 g4 g5 fis5 f5  e5 es5 d5 c5
| 76  /16 b4 d5 g4 b4   c5 g4 e4 c4
| 77  /16 f4 f5 e4 es5   d5 cis5 c5 b4
| 78  /16 e4 e5 dis5 d5  cis5 c5 b4 a4
| 79  /16 f4 e4 es4 d4   cis4 c4 b3 gis3
| 80  /16 a3 a5 e5 c5   a4 e4 c4 a3

( --5-- )

| 81  /8 { a3 a4 }   /16 f4 f3 e4 e3    /8 chord
| 82  /8 { gis3 gis4 } /16 dis5 dis4 e5 e4  /8 chord
| 83  81 REDO
| 84  /8 { gis3 gis4 } /16 dis5 dis4 e5 e4  /8 Rest

 |: 81 84 89 NEXT? :|

| 89  /8 { c3 cis4 }  /16 gis5 bes4 a5 a4  /8 chord
| 90  /8 { d3 d4 }   /16 e4 e3 f4 f3    /8 { c3 c4 }
| 91  /8 { b2 b3 }   /16 as5 as4 g5 g4   /8 chord
| 92  /8 { c3 c4 }   /16 dis4 dis3 e4 e3  /8 chord
| 93  /8 { d3 d4 }   /16 b4 b3 bes4 bes3  /8 chord
| 94  /8 { e3 e4 }   /16 gis4 gis3 a4 a3  /8 { f3 f4 }
| 95  /8 { d3 d4 }   /16 f5 f4 e5 e4    /8 { e3 e4 }
| 96  /8 { a2 a3 }   /16 c4 c3 a4 a3    /8 Rest

( --6-- )

| 97  /4 { c5 e5 }  /8 Sustain
    /16 { b4 d5 } { a4 c5 }
| 98  /16 { gis4 b4 } { f4 a4 } { e4 gis4 } { d4 f4 }
      { c4 e4 } { b3 d4 } { a3 c4 } { gis3 b3 }
| 99  /4 { a3 c4 }  /8 Sustain
    /16 { b3 d4 } { c4 e4 }
| 100  /16 { b3 d4 } { a3 c4 } { gis3 b3 } { f3 a3 }
    /4 { e3 gis3 }

 |: 97 100 105 NEXT? :|

| 105  /4 { a2 a3 cis4 }  /8 Sustain
    /16 { b2 d4 } { cis3 e4 }
| 106  /16 { d3 f4 } { e3 g4 } { f3 a4 } { g3 b4 }
      { a3 cis5 } { b3 d5 } { cis4 e5 } { d4 f5 }
| 107  /4 { b2 g3 b3 }   /8 Sustain
    /16 { a2 c4 } { b2 d4 }
| 108  /16 { c3 e4 } { d3 f4 } { e3 g4 } { f3 a4 }
      { g3 b4 } { a3 c5 } { b3 d5 } { c4 e5 }
| 109  /4 { d4 f5 }    /8 Sustain
    /16 { c4 e5 } { b3 d5 }
| 110  /4 { c4 e5 }    /8 Sustain
    /16 { b3 d5 } { a3 c5 }
| 111  /8 { d3 f4 }
    /16 { e3 e4 } { f3 d4 }
      { e3 c4 } { a3 c4 } { e3 b3 } { gis3 b3 }
| 112  /4 a3   /8 a2 Rest

( --7-- )

| 113  /24 e5 f5 e5   /8 c5     Sustain    /24 a4 b4 a4
| 114  /24 b4 c5 b4   gis4 a4 gis4  e4 f4 e4    /8 e3
| 115  /24 e5 f5 e5   /8 c5     Rest      /24 a2 b2 a2
| 116  /24 b2 c3 b2   e3 f3 e3    gis3 a3 gis3  /8 e3

 |: 113 116 121 NEXT? :|

| 121  /24 e5 f5 e5   /8 cis5     Sustain    /24 a4 bes4 a4
| 122  /24 d5 e5 d5   a3 bes3 a3   f3 g3 f3      d3 e3 d3
| 123  /24 d5 e5 d5   /8 b4      Sustain    /24 g4 a4 g4
| 124  /24 c5 d5 c5   g3 a3 g3    e3 f3 e3      c3 d3 c3
| 125  /24 d5 e5 d5   /8 f5      Sustain    /24 d3 e3 d3
| 126  /24 c5 d5 c5   /8 e5      Sustain    /24 c3 d3 c3
| 127  /24 d5 e5 d5   b2 c3 b2    b4 c5 b4      gis3 a3 gis3
| 128  /24 a2 b2 a2   a4 b4 a4    /4 a2

( --8-- )

| 129  /48 a3 c4 e4 e5  /24 Sustain
    /48 c4 e4     /12 Rest
    /48 b3 d4 e4 e5  /24 Sustain
    /48 a3 c4     /12 Rest
| 130  /48 gis3 b3 e4 e5 /24 Sustain
    /48 e3 b3 b4   /16 Rest
    /48 fis3 a3 b3 b4 /24 Sustain
    /48 gis3 b3 e4  /16 Rest
| 131  129 REDO
| 132  /48 gis3 b3 e4 e5 /24 Sustain
  /48 f3 dis4 a4  /16 Rest
    /48 e3 e4 gis4  /16 Sustain
    /48 e3 e4 e5   /16 Rest

 |: 129 132 137 NEXT? :|

| 137  /48 a3 cis4 e4 e5 /24 Sustain
    /48 b3 d4     /12 Rest
    /48 cis4 e4 e5  /16 Sustain
    /48 a3 cis4 e4  /16 Rest
| 138  /48 d3 d4 f4 d5  /24 Sustain
    /48 g4 e5     /12 Rest
    /48 d3 d4 a4 f5  /24 Sustain
    /48 f4 d5     /12 Rest
| 139  /48 d3 g3 b3 g4  /24 Sustain
    /48 e3 c4     /12 Rest
    /48 f3 g3 d4 g4  /24 Sustain
    /48 d3 b3     /12 Rest
| 140  /48 c3 g3 e4   /16 Sustain
    /48 d3 g3 f4   /16 Rest
    /48 e3 g3 g4   /16 Sustain
    /48 c3 g3 e4   /16 Rest
| 141  /48 d3 b3 f4   /16 Sustain
    /48 b3 d4     /12 Rest
    /48 d3 b3 e4   /16 Sustain
    /48 b3 f4     /12 Rest
| 142  /48 c3 c4 e4   /16 Sustain
    /48 b2 b4 d5   /16 Sustain
    /48 a2 a3 c4   /16 Sustain
    /48 a2 g3 cis4  /16 Sustain
| 143  /48 d3 f3 d4   /16 Sustain
    /48 dis3 c4 a4  /16 Sustain
    /48 e3 a3 c4 e4 a4 Sustain
    /48 e3 b3 gis4  /16 Sustain
| 144  /32 a3 c4 /16 a4 /8 Sustain
    /8 a2 Rest

( --9-- )

| 145  /16 { c4 c5 } a4 { e4 e5 } { c3 c4 }
      { a3 a4 } { e3 e4 } c4 { a3 a4 }
| 146  /16 { b3 b4 } gis4 { e4 e5 } { d4 d5 }
       b4 { e4 e5 } { gis3 gis4 } { e4 e5 }
| 147  145 REDO
| 148  /16 { b3 b4 } gis4 { e4 e5 } { e3 e4 }
       b3 gis3  /8 e3

 |: 145 148 153 NEXT? :|

| 153  /16 { e4 e5 } cis5 a4 { e4 e5 }
      { cis3 cis4 } { a3 a4 } g3 e3
| 154  /16  f3 { d3 d4 } { d4 d5 } a4
      { f3 f4 } d4 f3 { d3 d4 }
| 155  /16 { d4 d5 } b4 g4 { f3 f4 }
       d4 { b2 b3 } f3 { d3 d4 }
| 156  /16  e3 c3 { c4 c5 } g4
      { e4 e5 } c4 e3 c3
| 157  /16 { b3 b4 } a4 gis4 f4
      { e4 e5 } { d3 d4 } c4 b3
| 158  /16 { a3 a4 } g3 f3 e3
      { d3 d4 } c3 b2 a2
| 159  /16  f3 { d3 d4 } { a3 a4 } f4
       gis3 e3 { b3 b4 } gis4
| 160  /16 { a3 a4 } { e4 e5 } { c3 c4 } { a3 a4 }
    /8 { a2 a5 } Rest

( --10-- )

| 161  /4 a4        /8 Sustain /16 e4 c5
| 162  /16 b4 a4 gis4 fis4    e4 fis4 gis4 e4
| 163  /4 a4        /16 Sustain b4 c5 d5
| 164  /8 dis5 /16 Sustain e5  /4 { e3 e4 }

 |: 161 164 169 NEXT? :|

| 169  /4 a4        /16 Sustain e5 cis5 a4
| 170  /16 g4 e4 cis4 a3     g3 f3 e3 d3
| 171  /4 g4        /16 Sustain d5 b4 g4
| 172  /16 f4 d4 b3 g3      f3 e3 d3 c3
| 173  /4 f4        /16 Sustain d4 b3 a3
| 174  /16 gis3 e3 d3 b2     c3 e3 a3 g3
| 175  /16 f3 d4 b3 a3      gis3 b4 gis4 e4
| 176  /32 gis5 a5 /16 Sustain /8 Sustain { a2 a3 } Rest

( --11-- )

| 177  /16 { c3 e3 } { a3 e4 }    { c3 e3 } { a3 e4 }
      { b2 gis3 } { b3 e4 }   { a2 e3 } { c4 e4 }
| 178  /32  e3 dis3 e3 gis3      b3 e4 gis4 b4
    /16 { e4 e5 } gis4 b4 e5
| 179  /16 { c3 e3 } { a3 e4 }    { c3 e3 } { a3 e4 }
      { b2 gis3 } { e4 b4 }   { a2 e3 } { c4 a4 }
| 180  /16 { e3 gis3 } e5 b4 gis4   e4 b3 gis3 e3

 |: 177 180 185 NEXT? :|

| 185  /16 { cis3 a3 } { e4 cis5 }  { cis3 a3 } { e4 cis5 }
      { d3 a3 } { f4 d5 }    { e3 cis4 } { a4 e5 }
| 186  /24 f3 d3 f3        /32 a3 d4 f4 a4
    /16 { d4 d5 } f4 a4 d5
| 187  /16 { b2 g3 } { d4 b4 }    { b2 g3 } { d4 b4 }
      { c3 g3 } { e4 c5 }    { d3 b3 } { g4 d5 }
| 188  /24 e3 c3 e3        /32 g3 c4 e4 g4
    /16 { c4 c5 } e4 g4 c5
| 189  /16 { d3 b3 } { f4 d5 }    { d3 b3 } { f4 d5 }
      { c3 a3 } { e4 c5 }    { b2 gis3 } { e4 b4 }
| 190  /16 { a2 e3 } { c4 a4 }    { b2 gis3 } { e4 b4 }
      { c3 a3 } { e4 c5 }    { dis3 c4 } { a4 fis5 }
| 191  /24 e3 a3 c4 e4 a4 c5
      e3 gis3 b3 e4 gis4 b4

( --finale-- )

| 192  /24 a2 c3 e3 a3 c4 e4     a4 e4 c4 a3 e3 c3
| 193  /24 a2 cis3 e3 a3 cis4 e4   a4 e4 cis4 a3 e3 cis3
| 194  /24 d3 f3 a3 d4 f4 a4   /16 { d4 d5 } f4 a4 d5
| 195  /16 { b2 gis3 } { f4 d5 }   { d3 b3 } { gis4 f5 }
      { f3 d4 } { b4 gis5 }   { b2 gis3 } { f4 d5 }

 |: 192 195 200 NEXT? :|

| 200  /24 a2 cis3 e3        a3 cis4 e4
      { a3 a4 } e4 cis4     a3 e3 cis3
| 201  /24 a2 cis3 e3
    /32 a3 cis4 e4 a4
      { cis4 cis5 } a4 e4 cis4
    /24 a3 e3 cis3
| 202  /32 a2 cis3 e3 a3       cis4 e4 a4 cis5
      { e4 e5 } cis5 a4 e4   cis4 a3 e3 cis3
| 203  /24 a2
    /32 cis3 e3 a3 cis4
    /48 e4 a4 cis5 e5
      { a4 a5 } e5 cis5 a4
    /32 e4 cis4 a3 e3
    /24 cis3
| 204  /24 a2 b2 a2
    /32 b2 a2 b2 a2
      b2 a2 b2 a2
    /24 b2 a2 b2
| 205  204 REDO
| 206  /8 { a2 cis3 e3 a3 cis4 e4 a4 cis5 e5 a5 } Rest Rest Rest
||

\ ==============================================================
          \ (* End of Source *) /

Convocaties

2014

2013

2012

2011

2010

Verslagen

De verslagen zijn soms te bekomen door te klikken op het bijeenkomst logo.

13-12-2014

 • De programmeertaal J door Leon Konings
 • Jingle Bells op de tingel-tangel

11-10-2014

Lezing

 • Lezing en demo over cellulaire automaten door Willem van der Poel
 • Lezing en demo van de nRF24L01 in noForth door Jan van Kleef en Willem Ouwerkerk
 • Demo van het orgeltje door Albert van der Horst

9-8-2014

Lezing

 • Demo tijdlijn op website door Leon Konings
 • Demo Logic Analyzer door Willem Ouwerkerk
 • Muziek op de zilveren tingeltangel

14-6-2014

Lezing

 • Hexapod software door Willem Ouwerkerk
 • Filters met ciForth door Albert van der Horst
 • Betere aansturing van M?rklinmotor met forth? door Cees Nobel

12-4-2014

Lezing

8-2-2014

 • Koningszet: een inleidend verhaaltje over Kunstmatige Intelligentie door Gerard Vriens van de AI interessegroep
 • TI Launchpad experimenteerkit maken en programmeren met noForth, door Willem Ouwerkerk

14-12-2013

Lezing

 • Low Power Forth MCU-programming met ByteForth en als Voorbeeld RF afstandbediening, door Willem Ouwerkerk
 • Random generators, door Albert van der Horst

12-10-2013

Lezing

 • Een low cost ontwikkelplatform voor ByteForth enzo, door Willem Ouwerkerk
 • Egel op MSP430 een stap verder, software nadert voltooiing en 2 korte demonstraties met uitleg door Willem Ouwerkerk
 • Een compactere update van noForth nu geheel werkend, door Albert Nijhof

10-8-2013

Egel op de launchpad door Willem Ouwerkerk
Yourforth door Albert van der Horst

8-6-2013

Ontwikkelomgevingen voor de MSP430 door Willem Ouwerkerk

13-4-2013

Nauwkeurige benadering van irrationale getallen door Albert van der Horst. Algemene Ledenvergadering: agenda en verslag van deze ALV

9-02-2013

TI Stellaris microcontroller door Willem Ouwerkerk, MSP430 assembler voor noForth door Albert Nijhof, Sourcecontrol, github en bitbucket door Leon Konings

8-12-2012

Muziek op de TI Launchpad door Albert Nijhof
RaspberryPi als ontwikkelsysteem voor noForth door Albert van der Horst

zaterdag 13 oktober 2012 in Bilthoven

 • 10:30 Zaal open en koffie voor vroege vogels
 • 11:00 Voortgang werkgroepen door Albert van der Horst
 • DC-motor sturing door Jan van Kleef
 • 13:00 Pauze
 • 13:30 NOForth op TI-Launchpad en MSP430FR5739 door Willem Ouwerkerk
 • 15:00 Sluiting.

 

11-8-2012

RaspberryPi door Willem Ouwerkerk en Frans van der Markt
NOForth op TI-Launchpad door Willem Ouwerkerk

9-6-2012

Zaterdag 9 juni 2012 in Bilthoven

 • 10:30 Zaal open en koffie voor vroege vogels
 • 11:00 Voortgang werkgroepen door Albert van der HorstDe Heel Eenvoudige Taal (HET) door Willem van der Poel
 • Introductie MSP430 FRAM ontwikkelbordje door Willem Ouwerkerk
 • 13:00 Pauze
 • 13:30 Ontwikkelomgeving in Factor voor ArrayForth, door Leon Konings
 • 15:00 Sluiting.

De Heel Eenvoudige Taal (HET) door Willem van der Poel (manual van de Lisp versie)
bootable floppy-image

14-4-2012

4E4th op TI-Launchpad door Willem Ouwerkerk
Hardware I2C voor AVR door Ernst Kouwe.Algemene Leden Vergadering, Verslag vergadering en
Presentatie secretaris

Zaterdag 14 april 2012 in Bilthoven

 • 10:30 Zaal open en koffie voor vroege vogels
 • 11:00 - Lezing 4E4th op TI Launchpad door Willem Ouwerkerk.- Introductie van een $35,- PC door Willem Ouwerkerk. Deze 'Raspberry Pi' werd ontwikkeldals oefenplatform om de kinderen van nu weer aan het programmeren te krijgen.
 • - Hardware I2C op AVR door Ernst Kouwe, met demo door Willem.
 • 13:00 Pauze
 • 13:30 Algemene Ledenvergadering
 • 15:00 Sluiting.

Hardware I2C voor AVR door Ernst Kouwe.Algemene Leden Vergadering, Verslag vergadering en
Presentatie secretaris

11-2-2012

Swiftforth en parsing, door Leon Konings,
Lees hier het verslag van deze bijeenkomst

10-12-2011

Een demonstratie van ciasdis, een disassembler en assembler in ciForth door Albert van der Horst.

8-10-2011

GreenArray development system door Leon Konings, Arduinoshield en USB-programmer door Frans van der Markt

13-08-2011

Laatste ontwikkelingen rond de 32-bits forth voor windows wina door Albert van der Horst; zij werkt nu met dll's.

11-06-2011

De USB-interface door Ernst Kouwe

09-04-2011

Zaterdag 9 april 2011, in Bilthoven

 • 10:30 Zaal open en koffie voor vroege vogels.
 • 11:00 "Factor - de programmeertaal" door Leon Konings
 • 12:30 Pauze
 • 13:00 Algemene Leden Vergadering(ALV)
 • 15:00 Sluiting.


Lees hier het verslag van deze bijeenkomst

14-02-2011

op 12 februari 2011

Zaterdag 12 februari 2011, in Bilthoven

 • 10:30 Zaal open en koffie voor vroege vogels.
 • 11:00 "ByteForth in the cloud" door Ernst Kouwe
 • 12:30 Pauze
 • 13:00 Discussie en verdere voortgang van de werkgroepen
 • 15:00 Sluiting.

25-09-2010

Vijgebladarchief Het Vijgebladarchief is gepubliceerd. Dit archief bevat alle publicaties in het Vijgeblad uitgegeven tussen 1982 en 1995

 

 

15-04-2010

 

14-02-2010


bovendien algemene ledenvergadering,
lees het verslag van deze bijeenkomst

03-01-2010


Lees hier het verslag van deze bijeenkomst

 

 

Zaterdag 14 augustus 2010, in Bilthoven

 • 10:30 Zaal open en koffie voor vroege vogels.
 • 11:00 Presentatie door Leon Konings over ArrayForth (zie Nieuws)
 • 12:30 Pauze
 • 13:00 Nog niet bekend
 • 15:00 Sluiting.

Zaterdag 12 juni 2010, in Bilthoven

Zaterdag 10 april 2010, in Bilthoven

de hoofdpunten:

 • Robert Henneke presenteert een lezing over de ombouw van het printerdriver-kastje (zie hiernaast) tot een general purpose-computer.
 • 's middags vind de ALV (algemene ledenvergadering) plaats. Willem Ouwerkerk (voorzitter), Ben Koehorst (penningmeester) en Robert Henneke (bestuurslid) treden af uit het bestuur. Wij verwelkomen Leon Konings als nieuw bestuurslid.

Lees hier het uitgebreide verslag

Zaterdag 13 feb 2010 2010, in Bilthoven

Vandaag was er een lezing van Willem Ouwerkerk over de toerenteller voor 4-taktmotoren en een lezing van Albert Nijhof over het oplossen van sudokupuzzels.

Lees hier een uitgebreid verslag

 

Zaterdag 12 dec 2009, in Bilthoven

 • 10:30 Zaal open en koffie voor vroege vogels.
 • 11:00 Arduino-practicumochtend : Ernst Kouwe en Ron Minke vertellen over hun rvaringen met Arduino-bordje. Er zijn 12 bordjes aanwezig om mee te spelen. Neemt U alsjeblieft wel uw eigen laptop en een USB-kabeltje met type B plug mee!
 • 12:30 Pauze
 • 13:00 OKU (Onderlinge KennisUitwisseling)
 • Op nog nader te bepalen tijd zal Ron Minke zijn SPI-spy uit de doeken doen. Zie het Vijgeblaadje voor meer details.
 • Ook laat Albert van der Horst de Tingeltangel zien en hij zal hierop enkele Sinterklaas- en kerstliedjes ten gehore brengen.
 • 15:00 Sluiting.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst

Deze link is dood. Het verslag bestaat maar kan alleen gereconstrueerd worden met pmwiki.

 

Zaterdag 10 okt 2009, in Bilthoven

 • 10:30 Zaal open en koffie voor vroege vogels.
 • 11:00 een leuke lezing.
 • 12:30

06-10-2009

sept 2009

12-6-2009

Forth vanaf de grond 12 tekst van het artikel in Vijgeblaadje 64

20-4-2009

Verslag van de algemene ledenvergadering 2009 op 11 april jongstleden

08-4-2009

Algemene ledenvergadering

20-9-2008

De decemberbijeenkomst is verplaatst naar za 10 jan 2009

04-6-2007

De website http://www.forth.hcc.nl  is op de schop gegaan. De webmaster hoopt een duidelijker structuur aan te brengen in de website en enkele cosmetische veranderingen om de site toegankelijker te maken en prettig om te bezoeken. Laat eens weten wat je ervan vindt.

24-4-2007

]

Klik op het icoon voor "Meer over Programmeren in Forth" . Dit is op de website van Albert Nijhof

16-4-2007

Jaarverslag 2006 gepresenteerd op de algemene ledenvergadering 2007 op za 14 april

 De link is dood. Het verslag bestaat maar kan alleen gereconstrueerd worden met pmwiki.

 

1-2004

Het MAIS kastje.

In augustus 2003 werd een werkgroep opgericht om een Forth te maken voor het MAIS-kastje. Dit was een afgedankt kastje waar op Schiphol de windsnelheid mee werd gemeten op diverse start- en landingsbanen. Het was een eenvoudig systeem met een 6809 microprocessor.

De werkgroep bestond uit de volgende personen: Albert van der Horst, Taco van Boven, Coos Haak, Karel van Joolen, Paul Wiegmans en Frans van der Markt.

In januari 2004 was er voor het eerst met wat aanpassingen een CamelForth (van Brad Rodriguez) werkend. Het lastigste was het aanbrengen van een seriƫle interface en ombouwen van de voedingsprint.

Zie bijgaande schermafdruk.

Zo zag de voorkant er uit:

Later (2005/2006) heeft Albert Nijhof een betere MaisForth hiervoor gemaakt met een metacompiler. Deze werd in een 8kB Eprom gebrand en in diverse MAIS-kastjes gezet.

Voor meer info zie: a copie of the orginal  websiteDeze link is dood. Het verslag bestaat maar kan alleen gereconstrueerd worden met pmwiki.

CONVOCATIES

2017

2016

2015

 

VERSLAGEN

9-12-2017

 • Wireless communication, door Jan van Kleef
 • Display aansturing met BEM3, door Robert Henneke
 • Forth en Python programmeren met de Geany IDE op raspberrypi, door Dick Willemse en Frans van der Markt

14-10-2017

12-08-2017

10-06-2017

 • Lexicale analyse van Pascal met ciForth, door Albert van der Horst
 • Introductie voor het werken met Ultimate, door Willem Ouwerkerk
  Ultimate introductie met info

08-04-2017

11-02-2017

10-12-2016

8-10-2016

13-8-2016

11-6-2016

 • Forth geschreven in Javascript, door Leon Konings
 • Het klonen van noForth door Willem Ouwerkerk
  Clone_bsl_jun16.zip
 • Demo van een LCD-oscilloscoop, door Ronald Lokker Presentatie
 • Demo van een touchscreen aan de launchpad, door Teun Liedorp

9-4-2016

 • Egelpagina uitleg door Willem Ouwerkerk
 • Demo van 300 RGB-Leds met noForth op de egelkit, door Willem Ouwerkerk
  Egel_WS2812_Hexapod.zip
 • Demo van de 'Intel On a Stick' computer door Willem van der Poel
 • Algemene Ledenvergadering
  Verslag vd secretaris

13-2-2016

workshop-files

 • Een console IDE voor noForth, door Albert van der Horst
 • Workshop egelkit met USCI en Logic Analyzer, door Willem Ouwerkerk

12-12-2015

Lezing

 • Low power noForth en workshop door Willem Ouwerkerk
 • Tester voor electronische componenten door Albert van der Horst
 • Een AVR debugger, door Ron MInke

10-10-2015

Lezing Workshop over noForth en de egel-kit door Willem Ouwerkerk

8-8-2015

 • Teun Liedorp over zijn parasol-project met draadloze bediening
 • Willem Ouwerkerk over de bijna complete MSP430 Egel-kit
 • Willem van der Poel over emulatie van de Zebra computer en numerieke software mbv FastDOSBox op de Raspberry-Pi

13-6-2015

Lezing

 • One-armed-bandit door Gerard Vriens met demo op het orgeltje
 • Willem Ouwerkerk behandelt het bouwen van complete applicaties: - in noForth een met Bluetooth op afstand bediende robot - in ByteForth een miniatuur Ultrasoon sensor
 • Project-idee?n door Albert van der Horst

11-4-2015

14-2-2015

Lezing 'Fireplace talk' door Willem Ouwerkerk:

 • De komeetlander met Forth
 • noForth en Egel
 • noForth en MSP430FR5969
 • Hexapod en de volgende stappen