Artikelindex

Albert van der Horst

ciforth (common Intel Forth), gemaakt door Albert van der Horst, is een Forth voor Intel processoren en voldoet aan de ISO Forth standaard. Het is beschikbaar voor Linux (ook 64 bit), MS-Windows and OSX. De kleine, klassieke, indirect bedraded kernel bevat het hoogstnoodzakelijke, de CORE woorden set, string manipulaties, het benaderen van files en exceptieafhandeling. De kracht wordt vermenigvuldigd door een uitgebreide source bibliotheek, die automatisch benaderd kan worden, en onder meer een decompilator en een geïntegreerde Intel 386 assembler.

ciforth is eenvoudig, staat volledig op zichzelf en kan gemakkelijk aangepast worden; dit is dé kans om een compiler volledig te doorgronden.

Configuratiegegevens zijn strings binnen de Forth zelf. Hierdoor en door de bibliotheek zijn ciforth-applikaties overdraagbaar tussen Linux, Windows en MS-DOS.

ciforth info (author's website)

Inleiding ciforth

Verdwijnende files

Microsoft treedt soms betuttelend op en verwijdert files die U bewust neer gezet hebt. Waneer er files verdwijnen onder MS-Windows 7 of 10, volg dan het advies gegeven op

https://www.easeus.com/file-recovery/stop-windows-10-from-deleting-files-without-asking.html

Source en copyright

Dit systeem wordt beschikbaar gesteld onder het zg GPL copyright. Dit betekent dat het vrij distribueerbaar is, mits de source meegeleverd wordt. De source (een Intel assembler file) bevindt zich dan ook in alle distributies. U heeft hiermee de mogelijkheid fouten zelf te (laten) verwijderen. Als u een gemodificeerde versie verspreid, moet U dat ook weer doen onder het GPL copyright. Dit houdt in dat U de gemodificeerde source mee moet leveren. Het generieke systeem is ook vrij beschikbaar in broncode vorm. Dit werd gebruikt om de documentatie, source en testen te maken. Hiermee kan je ciforth aanpassen voor een andere operating systeem; het wordt aanbevolen indien men zelf ingrijpende wijzigingen aan wil brengen aan ciforth.

Copyright © 2000-2015 Albert van der Horst.

ciforth wordt beschikbaar gesteld onder de GNU Public License. Voor dit gratis beschikbare systeem aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid. Vragen, opmerkingen en probleemrapporten zijn altijd welkom.

Available ciforth compilers.

The newest version of ciforth is 5.4


64 bits, lina voor Intel Linux en Engelse documentatie in PDF en HTML. Also available as debian package.

32 bits, lina voor Intel Linux en Engelse documentatie in PDF en HTML. Also available as debian package.


64 bits, lina voor Arm Linux en Engelse documentatie in PDF en HTML

32 bits, lina voor Arm Linux en Engelse documentatie in PDF en HTML

64 bits, wina voor Window XP and later, PDF en HTML

32 bits, wina voor Window XP and later, PDF en HTML

Not yet available, in the works, but see below:
64 bits, xina voor Apple en Engelse documentatie in PDF en HTML
32 bits, xina voor Apple en Engelse documentatie in PDF en HTML

 De laatste riscv versie is experimenteel beschikbaar op de auteurs website, zie boven.

xina 5, 32-bits, ciforth voor Apple OSX en Engelse documentatie in PDF, PS en HTML (xina-5.2.1.tar.gz )

 

 

De lina for arm werkt op de RaspberryPi onder Raspbian linux, OrangePiOnePlus en NanoPiM4 and the  original Raspberry Pi .

Tested on Raspbian linux, i.a.

There are many boards, and we have obviously not tested all.

 

 Obsolete versions

 lina version 4 voor linux en documentatie in PDF, PS en HMTL (ca 1100 kb). 

wina 5.1, (dpmi,korte filenamen etc.) ciforth voor oude 32 bits Windows 95 t/m versie 7 en Engelse documentatie in PDF, PS en HTML

(wina5d1.zip ). Hier komen geen updates meer van.

wina versie 4, ciforth voor Windows 3.11, 95, 98, NT, XP en documentatie in PDF, PS en HTML (wna4d0d7.zip ca. 750Kb)

Dit is gebaseerd op DPMI, dus bijvoorbeeld 8+3 filenamen. Hier komen geen updates meer van.

]
  document mina (988 KB) , ciforth voor MS-DOS en documentatie in PDF, PS en HTML (mna4d0d7.zip, ca. 1000Kb)

Hier komen geen updates meer van.

Nog geen HCC-account?
Lid worden

Word lid banner

Geen feed gevonden