Artikelindex

Albert van der Horst

ciforth (common Intel Forth), gemaakt door Albert van der Horst, is een Forth voor Intel processoren en voldoet aan de ISO Forth standaard. Het is beschikbaar voor Linux (ook 64 bit), MS-Windows and OSX. De kleine, klassieke, indirect bedraded kernel bevat het hoogstnoodzakelijke, de CORE woorden set, string manipulaties, het benaderen van files en exceptieafhandeling. De kracht wordt vermenigvuldigd door een uitgebreide source bibliotheek, die automatisch benaderd kan worden, en onder meer een decompilator en een geïntegreerde Intel 386 assembler.

ciforth is eenvoudig, staat volledig op zichzelf en kan gemakkelijk aangepast worden; dit is dé kans om een compiler volledig te doorgronden.

Configuratiegegevens zijn strings binnen de Forth zelf. Hierdoor en door de bibliotheek zijn ciforth-applikaties overdraagbaar tussen Linux, Windows en MS-DOS.

ciforth info (author's website)

Inleiding ciforth

Verdwijnende files

Microsoft treedt soms betuttelend op en verwijdert files die U bewust neer gezet hebt. Waneer er files verdwijnen onder MS-Windows 7 of 10, volg dan het advies gegeven op

https://www.easeus.com/file-recovery/stop-windows-10-from-deleting-files-without-asking.html

Source en copyright

Dit systeem wordt beschikbaar gesteld onder het zg GPL copyright. Dit betekent dat het vrij distribueerbaar is, mits de source meegeleverd wordt. De source (een Intel assembler file) bevindt zich dan ook in alle distributies. U heeft hiermee de mogelijkheid fouten zelf te (laten) verwijderen. Als u een gemodificeerde versie verspreid, moet U dat ook weer doen onder het GPL copyright. Dit houdt in dat U de gemodificeerde source mee moet leveren. Het generieke systeem is ook vrij beschikbaar in broncode vorm. Dit werd gebruikt om de documentatie, source en testen te maken. Hiermee kan je ciforth aanpassen voor een andere operating systeem; het wordt aanbevolen indien men zelf ingrijpende wijzigingen aan wil brengen aan ciforth.

Copyright © 2000-2015 Albert van der Horst.

ciforth wordt beschikbaar gesteld onder de GNU Public License. Voor dit gratis beschikbare systeem aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid. Vragen, opmerkingen en probleemrapporten zijn altijd welkom.

 lina5, 32 bits, ciforth voor Linux en Engelse documentatie in PDF, PS en HTML (lina32-5.3.0.tar.gz )

 

  lina 5, 64-bits cliforth voor Linux en Engelse documentatie in PDF, PS en HTML (lina64-5.3.0.tar.gz )

 

xina 5, 32-bits, ciforth voor Apple OSX en Engelse documentatie in PDF, PS en HTML (xina-5.2.1.tar.gz )

 

wina 5.3 ciforth voor moderne 32 bits Windows XP en later en Engelse documentatie in PDF, PS en HTML (wina-5.2.zip )

 

ciarm lina , snapshot of 32-bits ciforth voor ARMV7 compatible processors en Engelse documentatie in HTML, info en manual page. Deze lina werkt op de RaspberryPi onder Raspbian linux, OrangePiOnePlus en NanoPiM4 (ciarm.lina-snapshot-6.87.tar.gz).

 

ciarm.lina64, snapshot of 64-bits ciforth voor ARMV7 compatible processors en Engelse documentatie in HTML, info en manual page. Deze lina werkt op de 64-bits RaspberryPi versies onder Raspbian linux, OrangePiOnePlus en de NanoPiM4 (ciarm.lina64-snapshot-6.87.tar.gz).

 

 lina versie 4 archive , (1.09 MB) ciforth voor Linux en documentatie in PDF, PS en HTML (lina-4.0.7.tar.gz ca 1100Kb). This version remains maintained in behalf of http://home.hccnet.nl/a.w.m.van.der.horst/ciasdis.html

 

wina 5.1, (dpmi,korte filenamen etc.) ciforth voor oude 32 bits Windows 95 t/m versie 7 en Engelse documentatie in PDF, PS en HTML (wina5d1.zip ). Hier komen geen updates meer van.

 

wina versie 4, ciforth voor Windows 3.11, 95, 98, NT, XP en documentatie in PDF, PS en HTML (wna4d0d7.zip ca. 750Kb)

Dit is gebaseerd op DPMI, dus bijvoorbeeld 8+3 filenamen. Hier komen geen updates meer van.

 

]
  document mina (988 KB) , ciforth voor MS-DOS en documentatie in PDF, PS en HTML (mna4d0d7.zip, ca. 1000Kb)

Hier komen geen updates meer van.