HCC!Forth

HCC!forth

ByteForth


8051 ByteForth

door Willem Ouwerkerk

ByteForth voor de 8051

De oudste ByteForth (versie 1.30) was voor de 8051. De huidige versie heet 1.70 en draait zowel op de PC als op het ATS-bordje. De derde release (versie 2.00) is alleen voor de PC. Hier is de nieuwe AVR ByteForth uit ontstaan. Hij ondersteunt ondertussen al een tiental verschillende 8051 CPU's waaronder drie In System Programmeerbare (ISP) types en heeft nog meer macros's, maar ook een veel uitgebreidere optimalisator, die vooral de speciale gevallen beter aanpakt. 8051 ByteForth draait op de PC onder DOS en onder Windows-95/98/ME in een DOS-box. 8051 ByteForth ondersteunt nu tientallen verschillende 8051 microcontrollers met 1 tot 20 kByte geheugen. Enkele van deze chips zijn in system te programmeren met een dongle. De experimenteerprint S8252 (met dongle) of AT51-1 en AT51-2 van onze club zijn geschikt voor 8051 ByteForth.

ATS-bord

Versie 1.70 op het ATS-bord heeft als voordeel dat er geen simulator nodig is, want de toegepaste CPU is zelf een 8051-afgeleide. De code wordt op de werkelijke snelheid uitgevoerd. Alle hardware is aanwezig en I/O bits worden ook echt aan en uitgezet. De Flash Programmer is aangesloten op twee 8-bits I/O poorten. Er is wel een beperking: het ATS-bordje heeft maximaal 2 kB ruimte voor de programmabuffer. (Er zijn tegenwoordig 8051-chips met meer dan 2kB flash geheugen.)

PC/AT

Versie 1.70 voor de PC gebruikt een 8051-simulator om code uit te voeren. De Flash Programmer is aangesloten op een seriële poort van de PC. De simulator van versie 2.00 is zo veel als mogelijk interactief gemaakt, het is alsof je in een normale Forth zit. Bovendien is er nu naast de RS232-programmer een In System Programmer via de printerpoort.

De RS232 Flashprogrammer

Onderdelen van de Flash-programmer:

  • AT89C2051 microcontroller
  • 12 Volt en 5 Volt stabilisator
  • Enkele transistoren, dioden, weerstanden en condensators.
  • RS232 driver chip.

De PC-versie heeft een programmer via de RS232 of COM-poort.

b4flash1 b4flash2 b4flash3

Commando's voor de flashprogrammer

Flash-EPROM:

P 	programmeren
R 	lezen
V 	verifiëren
E 	wissen
T 	chip type opvragen
Lock1
Lock2 	Lock bits programmeren

Flash-buffer:

DB 	dumpen
EB 	wissen 

© 2007 HCC!Forth