HCC!Forth

HCC!forth

ByteForth


3. Bibliotheek met geteste voorbeelden

Er is een programmabibliotheek, die geleidelijk wordt uitgebreid, met code die onder verschillende omstandigheden van pas kan komen. Alle programma's zijn uiteraard getest. De bibliotheek bevat o.a. de volgende software:

 • RS232-I/O, MIDI-I/O
 • 4-bits LCD en grafisch-LCD besturing
 • Gebruik van de timer-interrupts voor een klok
 • RC5-decoder
 • Omzetten van een getal naar een string voor output. Foutopvang met CATCH en THROW.
 • Extra rekenkundige routines
 • Bamboe besturing
 • I2C-primitieven voor diverse chips
 • MS (Forthwoord voor milliseconde) aangepast aan verschillende kristalfrequenties
 • Eenvoudig muzieksoftware
 • Aansturing van een matrixtoetsenbord
 • Double number (16 en 32-bits) routines