HCC!Forth

HCC!forth

ByteForth


5. Flash programmer

De beide versies van ByteForth bevatten een flash-programmer om het ontwikkelde programma in de geselecteerde microcontroller te kunnen zetten. De nieuwe 8051-versie heeft nu een programmer via RS232 voor o.a. de AT89C2051 en een ISP-programmer (In System Programmer) voor bijv. de AT89S8252. Op dit moment ben ik bezig de C2-interface toe te voegen voor de C8051F3xx. Als die af is komt er een nieuwe 8051 ByteForth uit.
De AVR-versie van ByteForth bevat een ISP-programmer die tientallen verschillende AVR microcontrollers kan programmeren, de ISP-hardware is gelijk aan die voor de 8051 versie. Ze zijn daarom uitwisselbaar.