HCC!Forth

HCC!forth

ByteForth


6. Optimising compiler

Een prefix met datawoord assembleert zeer compacte code (TO-concept).

Voorbeeld:

\ voor 8051
VARIABLE COUNTER

CLEAR COUNTER wordt
  adr 0 # MOV, [3 bytes]

INCR COUNTER
  adr INC, [2 bytes]


FROM COUNTER
  R0: DEC, @R0 adr MOV, [3 bytes]
\ voor AVR
VARIABLE COUNTER

CLEAR COUNTER wordt
  R16 0 LDI, Y+adr R16 STD, [4 bytes]

INCR COUNTER
  R16 Y+adr LDD, R16 INC,
  Y+adr R16 STD, [6 bytes]

FROM COUNTER
  R16 Y+adr LDD, -X R16 ST, [4 bytes]
\ voor 8051
FLAG END?

CLEAR END? wordt
  bitadr CLR, [2 bytes]

SET END?
  bitadr SETB, [2 bytes]

END?
  C: bitadr MOV, A: ACC: SUBB,
  R0: DEC, @R0 A: MOV, [6 bytes]

	
\ voor AVR
FLAG END?

CLEAR END? wordt
  CLT, bitadr BLD, [4 bytes]

SET END?
  SET, bitadr BLD, [4 bytes]

END?
  R16 CLR, bitadr SBRC, R16 $FF ORI, 
  -X R16 ST, [8 bytes]

EXIT maakt van de laatste call een jump indien mogelijk. Controlestructuren assembleren rechtstreeks machinecode. Edge optimiser: alle woorden en macro's zijn gemerkt met een code waar hun stack-invoer en stack-uitvoer aan af te lezen is. De compiler kan hieruit afleiden hoe hij deze randen kan optimaliseren. Macro's kunnen hierdoor in elkaar geschoven worden. Enkele voorbeelden.

Zonder optimiser:

\ 8051

10 TO COUNTER
  R0: DEC, @R0 10 # MOV,
  adr @R0 MOV, R0: INC, [6 bytes]

BEGIN END? UNTIL
  C: bitadr MOV, A: ACC: SUBB,
  R0: DEC, @R0 A: MOV,
  A: @R0 MOV, R0: INC,
  codeadr JZ, [10 bytes]


\ AVR

10 TO COUNTER
  R16 10 LDI, -X R16 ST,
  R16 X+ LD, Y+adr STD, [8 bytes]

BEGIN END? UNTIL
  R16 CLR, bitadr SBRC, -X R16 ST,
  R16 X+ LD, R16 TST,
  codeadr BREQ, [12 bytes]

Met optimiser:


 10 TO COUNTER
  adr 10 # MOV, [3 bytes]


 BEGIN END? UNTIL
  bitadr codeadr JNB, [3 bytes]  10 TO COUNTER
  R16 10 LDI,
  Y+adr R16 STD, [4 bytes]    

 BEGIN END? UNTIL
  bitadr SBRS,
  adr RJMP, [4 bytes]