HCC!Forth

HCC!forth

ByteForth


7. Voorbeeld van een compleet programma

Het volgende programma krijgt analoge input binnen die gedigitaliseerd wordt. Het resultaat komt als een binair getal op 8 leds te staan.

\ Analoog naar digitaal omzetting met de TLC549IP
\ Codelengte voor de AT89C2051=201 bytes, voor de AT90S2313=292 bytes).

89C2051 TARGET          \ Compileer voor AT89C2051
$90 SFR LEDS            \ Poort 1 met 8 leds
$B4 BIT-SFR ADC-KLOK        \ Klokpuls invoer P3.4
$B5 BIT-SFR ADC-DATA        \ Data uitvoer P3.5
$B7 BIT-SFR ADC-SELECTEER     \ Activeer invoer P3.7

: ADC        ( -- u )    \ Doe een AD-omzetting
  FALSE TO ADC-KLOK       \ Stop lezen van analoge invoer
  TRUE TO ADC-SELECTEER     \ Start AD-omzetting
  4 0 DO LOOP          \ Conversie duurt min. 17 us 
  FALSE TO ADC-SELECTEER     \ Start uitlezen
  ADC-DATA 1 AND         \ Lees databit 7
  7 0 DO             \ Lees resterende 7 databits
    TRUE TO ADC-KLOK
    FALSE TO ADC-KLOK     \ Schuif volgend bit naar buiten
    2 * ADC-DATA 1 AND OR  \ Schaal data in en lees volgend bit
  LOOP
  TRUE TO ADC-KLOK        \ Blijf analoge invoer lezen
  ;

: NAAR-LEDS   ( u -- )      \ Print data binair
  INVERT TO LEDS
  ;

: KNIPPER    ( -- )       \ Visualiseer opstarten
  -1 NAAR-LEDS 250 MS      \ Alle leds aan
  0 NAAR-LEDS  250 MS      \ Alle leds uit
  ;

: TOON-ADC   ( -- )       \ Toon omzetting op LEDS
  SETUP KNIPPER
  BEGIN ADC NAAR-LEDS AGAIN  \ Lees ADC, en toon uitkomst
  ;

' TOON-ADC  RESET-VEC SET-VECTOR \ Installeer ADC omzetter

\ Einde