HCC!Forth

HCC!forth

ByteForth


ByteForth macrocompiler voor AVR en 8052

1. Wat is ByteForth ByteForth is een 8-bits Forth compiler onder MS-DOS die code genereert voor een microcontroller zonder externe ROM en RAM. Het Forth systeem levert zelfstandig werkende machinecode af zonder de bekende Forth interpreter. ByteForth heeft een ingebouwde simulator, de gegenereerde code kan dus zo op de PC worden getest. Om de hardware te kunnen testen moet de code natuurlijk op de microcontroller draaien.

Maar ByteForth is meer. Het is een compleet geïntegreerd pakket met daarin: Optimaliserende compiler, Assembler, Disassembler, Simulator, Tracer, Flash programmer en een online hulpfunctie. Er is een bibliotheek met een grote hoeveelheid geteste software voor bijvoorbeeld LCD-aansturing, rekenkundige routines, I2C, RS232, enz. Verder zijn er vele volledig uitgewerkte toepassingen zoals de pincode deuropener, een I2C-temperatuurmeter, synchrone servobesturing, enz. En in het 'Egelwerkboek vind je een hele reeks applicaties voor ByteForth. De files daarvoor kun je ook zelf downloaden:

Meer over het 'Egelwerkboek

Link naar de originele ByteForth pagina's