HCC!Forth

HCC!forth

Main

Handleiding

Handleiding PmWiki

p [period] wiegmans [snail] bonhoeffer [period] nl

Deze handleiding beoogt een korte maar complete introductie te zijn voor gebruik van PmWiki op de HCC!Forth website.

Introductie

PmWiki is een open-source wiki-software, die draait op PHP, die uitbreidbaar is en erg goed aan te passen aan eigen wensen. Met behulp van deze software is het mogelijk om webpagina's online aan te passen , zonder kennis van HTML en CSS en zonder gebruik te moeten maken van externe editors of FTP-software om bestanden te uploaden. PmWiki is uitbreidbaar met Cookbook recipes. die extra functionaliteit toevoegen.

Inloggen

Om wijzigingen te maken op de website is het vereist om in te loggen. Klik op de link Login rechtsboven op de pagina. Voer je naam en wachtwoord die je hebt gekregen van de beheerder.

PmWiki op https://forth.hcc.nl gebruikt een zogenaamde cookbook-recipe (kookboekrecept) genaamd UserAuth2 voor het authenticeren op de website en het regelen van permissies voor toegang tot pagina's op de website. Beheerders (gebruikers die alle rechten hebben) zijn op dit moment: paul, leon, frans en Willem

Pagina's bewerken

Om een pagina te bewerken, klik op de link Bewerken rechtsboven op de pagina. Je kunt de volgende opmaakcodes gebruiken.

ParagraafOm een paragraaf te beginnen, druk 2 maal op de Enter-toets.
! websiteheading 1: grootste kop, gereserveerd voor titel van website)
!! paginaheading 2: een-na-grootste kop, gebruik voor titel van pagina
!!! sectieheading 3: kleinere kop, gebruik voor secties van pagina
!!!!!! subsubsubtitelheading 6: kleinste kop
''cursieve tekst
'''vette tekst
[[url]]hyperlink naar URL
[[Groep.Pagina]]hyperlink naar interne pagina in groep. Groepsnaam zichtbaar
[[Groep/Pagina]]hyperlink naar interne pagina in groep. Alleen paginanaam zichtbaar
[[url|omschrijving]]hyperlink met eigen text
%newwin%[[url]]link opent in nieuw venster
----horizontale lijn
[+..+]groter formaat tekst
[-..-]kleiner formaat tekst
\\ of [[<<]]begin een nieuwe regel
Attach:plaatje.jpgtoon afbeelding
Attach:plaatje.jpg"tooltip"toon afbeelding met tooltip tekst (hover muis om te zien)
Attach:plaatje.xlsdownloadlink naar bestand; bestanden zijn geupload in bijlage-venster
%red%..kleurt text rood tot einde van regel
----horizontale lijn
[=..=]voorkom opmaak
[@..@]blokopmaak voor source code, toon in niet-proportioneel font
..(een of meer spaties inspringen) opmaak voor source code: niet-proportioneel font

Speciale opmaakmogelijkheden Zie ook de voorbeelden in Voorbeelden

Nieuwe pagina maken

Om een nieuwe pagina te maken, doe één van de volgende handelingen:

Dit brengt je naar het bewerkvenster van deze pagina. Voer hier inhoud in en klik op [Opslaan]. De nieuwe pagina is gemaakt.

De naam in een link mag alle tekens bevatten, zelfs spaties. PmWiki zet dit om naar een geldige pagina-URL, door elk woord met een hoofdletter te laten beginnen en alle spaties te verwijderen. Dit is een mooie pagina? wordt dan DitIsEenMooiePagina?

Pagina verwijderen

Klik op Bewerken, selecteer alle inhoud, en type "delete". Sla de pagina op. De pagina is nu verwijderd. Alle bestaande links naar de gewiste pagina worden aangeduid met ?. Bijvoorbeeld Deze pagina bestaat niet?

Opbouw van de website.

De website bestaat uit een verzameling pagina's die zijn geordend in "Groepen". De groepen vormen een logische groepering van alle pagina's.

Je kunt een interne link maken door de paginanaam te omsluitenn met dubbele blokhaken OF door de groepsnaam en paginanaam gescheiden door een punt of slash te omsluiten door dubbele blokhaken, bijvoorbeeld

Dit verwijst naar de pagina "Ciforth" in de groep "Producten".

 [[Producten/Ciforth]] 
 Ciforth 
 of 
 [[Producten.Ciforth]] 
 Producten.Ciforth 

je mag ook de link een eigen tekst geven, door deze tekst achter de verticale streep te plaatsen bijvoorbeeld:

 [[Producten.Ciforth|De Ciforth-productpagina]] 
 De Ciforth-productpagina 

Je mag de groepsnaam in een link weglaten. Een link zonder groepsnaam is relatief ten opzichte van de huidige groep, dus wanneer de link verwijst naar een pagina in dezelfde groep als de pagina waarop de link staat. Als je staat op een pagina in groep "Producten", dan verwijst Ciforth naar de pagina in deze groep. Er is niets dat je ervan weerhoudt om een een gelijknamige pagina te maken in een andere groep. Wil je een link daarheen maken, vermeld dan wel de groepnaam.

In de URL vind je de groepsnaam en paginanaam terug. De bovenstaande links verwijzen naar https://forth.hcc.nl/w/Producten/Ciforth

Externe links kun je letterlijk opnemen in je tekst en dan worden het automatisch links.

 https://sikkepitje.nl 
 https://sikkepitje.nl 

Je mag ze ook tussen blokhaken zetten en dan gelden dezelfde regels en mogelijkheden als bij interne links.

 [[http://forth.org.ru|De Russische forthwebsite]] 
 De Russische forthwebsite 

Speciale groepen

Er zijn een aantal speciale groepen. Deze groepen zijn ingebouwd en bestaan ook al op een kale installatie van PmWiki. Dit zijn:

 • Main : deze groep is de eerste groep die bestaat bij verstek en bevat o.a. Main.HomePage en Main.Sandbox?.
 • Site : bevat een aantal hulppaginas en standaard configuratiepagina's, zoals Site.SideBar Site.Search
 • SiteAdmin : bevat een aantal wachtwoord-beveiligde pagina en configuratiepagina's.
 • PmWiki : bevat alle documentatie

Daarnaast bestaat de volgende groep vanwege de installatie van in Nederlands vertaalde pagina's

 • PmWikiNl : bevat vertaalde documentatie en enkele vertaalde systeempagina's.

Speciale pagina's

In elke groep kunnen een aantal speciale pagina's voorkomen. Deze hebben een speciale functie in de groep.

 • {groep}.SideBar : (optioneel) verzorgt een groepspecifieke "zijmenu"
 • {groep}.NavBar : (optioneel) verzorgt een groepspecifieke navigatiebalk. De pagina Site.NavBar biedt het standaard navigatiebalk voor de hele website. Deze pagina heeft de speciale functie voor de skin "Yamlforth-34"
 • profiles.{gebruiker} : in de groep profiles heeft elke gebruiker de gelegenheid een profielpagina aan te maken met zijn naam. Voorbeeld: paul

Onderdelen van een webpagina

Een en ander is een functie van de ingestelde skin . Op HCC!Forth is de skin "yamlforth-f-34" ingesteld en deze biedt op de pagina's van de wiki de volgende onderdelen.

(Site|Group).PageActions

Header (Site|Group).PageHeader

Top Menu Bar (Site|Group).NavBar

Side Bar
(Site|Group).SideBar


Page Content
 

Footer (Site|Group).PageFooter

Zijmenu's

Het Zijmenu of "SideBar" verzorgt tweede-niveau navigatie in de website. Het primaire eerste-nveau menu is de horizontale menubalk. Wanneer de bezoeker een item aanklikt in de horizontale menubalk, gaat hij naar een groepspagina, en in het zijmenu verschijnt de SideBar-pagina voor die groep. Een zijmenu is dus specifiek voor een groep. Het algemene site-level zijmenu in Site.SideBar is leeg. Dit is wat je ziet wanneer er geen SideBar-pagina bestaat in een groep. Nieuwe groepen hebben geen SideBar.

Een bezoeker die op de landingspagina terechtkomt via de URL http://forth.hcc.nl of https://forth.hcc.nl, ziet de pagina Main.HomePage. Omdat in de groep Main de SideBar-pagina met het "Welkom"-menu is gemaakt, is dat wat de bezoeker aan de linkerkant ziet.

Tabellen

Tabellen in webpagina's zijn een ramp! Het is een ramp om de structuur kloppend te maken. Zoekmachines kunnen tabellen slecht doorzoeken en de inhoud ervan slecht in de juiste context plaatsen. Tabellen maken in pagina's in deze wiki niet veel beter. Doe het liever niet als het niet hoeft.

 • Gebruik tabellen alleen als de content erom vraagt om in een tabel te plaatsen.
 • Waar mogelijk , gebruik lijsten of opsommingen in plaats van tabellen.
 • Tabellen worden vaak misbruikt om opmaak of layout te bepalen, tekst ergens een plaats te geven op een pagina, bijvoorbeeld rechts uitgelijnd of in twee kolommen. Gebruik in deze gevallen de technieken die daarvoor beschikbaar zijn. Als je niet weet welke, vraag mij -> mailto:p [period] wiegmans [snail] bonhoeffer [period] nl maar ze staan ook in deze handleiding. Zie ook WithoutTable

Er zijn twee manieren om tabellen te maken, de snelle manier (overzichtelijk voor kleine tabellen, elke tabelregel in de tekst moet op één regel staan)

||rij1||cel||
||rij2||cel||
rij1cel
rij2cel

en de uitgebreide manier (vrij in regelafbreking, meer typwerk, minder overzicht)

(:table:)
(:cellnr:)rij1
(:cell:)cel
(:cellnr:)rij2
(:cell:)cel
(:tableend:)
rij1 cel
rij2 cel

In de huidige skin van de wiki zijn tabelranden onzichtbaar. Als je toch tabelranden wilt zien, koppel dan de tabell aan een CSS class genaamd border1, en dan worden de randen 1 pixel dik.

Snel:

||!class=border1
||rij1||cel||
||rij2||cel||
rij1cel
rij2cel

Uitgebreid:

(:table class=border1:)
(:cellnr:)rij1
(:cell:)cel
(:cellnr:)rij2
(:cell:)cel
(:tableend:)
rij1 cel
rij2 cel