HCC!Forth

HCC!forth

Main

MultiLingualPage

Deze wiki herbergt de mogelijkheid om taalafhankelijke content te tonen. Deze functie heet MultiLanguageViews. Het idee voor ons is dat we pagina's in hun vertaling kunnen tonen. Webmasters, gebruik deze pagina als voorbeeld om te zien hoe je dat gebruikt!

Kies een taal : english deutsch nederlands

De Taalkiezer staat ook in de PageActions balk , Zie PageActions .

Hier volgt een stuk taalafhankelijke content. Naar gelang de taal die de gebruiker kiest, worden het een of het andere blok content zichtbaar.

Begin taalafhankelijke content

De gebruiker heeft Engels gekozen. Deze tekst is zichtbaar als de gebruiker Engels kiest

Einde taalafhankelijke content

Afhankelijk van de in de huidige pagina gebruikte taalblokken, laat de taalkiezer zien welke talen er gekozen kunnen worden. Voor HCC!Forth zijn alleen nl, en en de interessant, maar bij wijze van demo zijn ook frans, spaans en italiaans gedefinieerd.

Gebruik

Gebruik de volgende markup om vertalingen te definieren

 
(:if lang nl:)
Dit is de nederlandse tekst.
(:ifend:)

(:if lang en:)
This is the English text.
(:ifend:)

(:if lang de:)
Dies ist der Text Deutsch
(:ifend:)

This is the English text.

De taalkiezer stelt de gebruiker in staat om een taal te kiezen. Deze taalkiezer staat al in HCC!Forth in de PageActions-balk bovenaan elke pagina. Als er geen taalblokken op een pagina staan, dan is de taalkiezer onzichtbaar. Anders laat het de gebruiker de teksten in de aanwezige taal kiezen. Op deze pagina zijn Engels, Duits en Nederlands aanwezig.

 
Kies een taal: (:selectlang flag:)

Kies een taal: english deutsch nederlands

De volgende taalkiezer is altijd zichtbaar en laat de vlaggen zien van alle bekende talen.

 
Kies een taal: (:selectlang lang=all:)

Kies een taal: english deutsch nederlands francais italiano espanol