HCC!Forth

HCC!forth

Main

Taaltest

Choose your language / Wähle ihrer Sprache / Kies een taal : english deutsch nederlands

De Taalkiezer staat ook in de PageActions balk , Zie PageActions .

Hier volgt een stuk taalafhankelijke content. Naar gelang de taal die de gebruiker kiest, worden het een of het andere blok content zichtbaar.

Begin taalafhankelijke content

Deze tekst is alleen zichtbaar, wanneer de gebruiker Nederlands als taal heeft gekozen.

Einde taalafhankelijke content

Afhankelijk van de in de huidige pagina gebruikte taalblokken, laat de taalkiezer zien welke talen er gekozen kunnen worden. Voor HCC!Forth zijn alleen nl, en en de interessant, maar bij wijze van demo zijn ook frans, spaans en italiaans gedefinieerd.