HCC!Forth

HCC!forth

Verslag van de bijeenkomst op 12 dec 2009

De opkomst was een mens of 15.

Ernst Kouwe en Ron Minke hebben een demonstratie gegeven over de Arduino en hoe die met ByteForth en AVRDude geprogrammeerd kan worden. De bezoekers konden een laptop meenemen en kregen een Arduino Duemilanove en software op een USB-stick die bestond uit ByteForth en AVRDude en een ByteForth-listing. Het vereist enkele slimme trucjes om tijdens het compileer ook de HEX-file over te krijgen op de Arduino. Meer over deze werkwijze valt de lezen in Vijgeblaadje 76 (okt 2009) en 77 (dec 2009). Een flink aantal mensen hadden hun laptop inderdaad meegenomen en dit was een ouderwetse boeiende hands-on ochtend.

20091212 Ron en een Arduino 20091212 Ernst Kouwe midden

Ron Minke heeft daarna zijn SPI-spy laten zien. Dit geeft de mogelijkheid om "live" mee te kijken met een in de ATMega162 draaiend Forthprogramma en ook geheugendumps te krijgen vanuit een via SPI aangesloten AT90S8515. Ron heeft dit mechanisme gedemonstreerd op een door hem gebouwd dual-processorbord.

20091212 Ron met SPISpi 20091212 Rons dualprocessorbord

Paul Wiegmans