HCC!Forth

HCC!forth

Verslag van de bijeenkomst op 9 oktober 2010

We hadden weer onze gebruikelijke opkomst van ongeveer 15 man.

PRESENTATIE Willem Ouwerkerk

De bijeenkomst begon met een presentatie van Willem Ouwerkerk over een programma dat een gasvlam in de gaten houdt. De weerstand van de gasvlam is verschillend in twee richtingen en daar kan uit afgeleid worden of de vlam goed aan is. Dit is belangrijk voor de veiligheid van een gashaard of c.v. installatie.

WERKGROEPEN

Albert van der Horst heeft een betoog gehouden over onze werkgroepen. Het zou vanaf nu zo moeten zijn, dat een werkgroep altijd op het internet vermeld staat. De doelstelling is natuurlijk van belang, en wellicht moet een werkgroep een minimaal aantal leden hebben.

Heel belangrijk in dit betoog was het plaatsen van informatie op onze website. Tijdens de hierop volgende discussie waren de aanwezigen het er wel over eens, dat het van groot belang is om onze informatie voortaan ook in het Engels te verspreiden en op onze website te zetten. Waarschijnlijk is Engels zelfs belangrijker dan Nederlands.

Het is van belang alles goed op het internet te documenteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over handleidingen. Er werd door Ben Koehorst aangedrongen op een duidelijke installatieprocedure voor de Windows-versie van ByteForth.

Een andere rode draad, die door de discussie liep is het werken met Arduino en eventueel ARM chips. Hierdoor kunnen wij beter in de markt komen te liggen.

Tijdens de enthousiaste en constructieve discussie zijn er veel interessante ideeën geopperd, die kunnen leiden tot de oprichting van meerdere werkgroepen. Tevens is aan de aanwezigen gevraagd of zij in deze werkgroepen plaats wilden nemen. Er is al een redelijk aantal aanmeldingen.

De werkgroepen (i.o. = in oprichting) zijn:

DE ORGEL/MANX WERKGROEP

Deze werkgroep gaat gewoon door zoals hij is, maar er dient uiteraard informatie op de website te komen. Dit geldt voor alle werkgroepen.

DE INTERNETWERKGROEP i.o.

Deze werkgroep gaat ervoor zorgen, dat de communicatie tussen onze leden onderling, maar ook met de buitenwereld beter gaat verlopen. Een belangrijk punt hierbij is het overschakelen naar het Engels als belangrijkste taal.

Het is de bedoeling de activiteiten van onze vereniging in het verleden, en in de toekomst duidelijk te maken aan een ieder, die er in geïnteresseerd is.

Het Vijgeblad, of misschien de belangwekkendste artikelen eruit, komt zeker ook in aanmerking voor vertaling.

Ook dient deze groep te bedenken welke middelen, hierbij gebruikt dienen te worden. Bijvoorbeeld: Forum, mailinglist, BLog, Wiki, Google docs.

Coördinatie tussen deze werkgroep en de andere werkgroepen is een taak, die Leon op zich neemt.

Onze webmaster is en blijft Paul Wiegmans. Albert opperde om Paul een vetorecht te geven over alle zaken, die onze website betreffen. De term "webmaster" lijkt voor zichzelf te spreken. Hoe de werkverdeling wordt tussen Paul en de werkgroepen, zal nog bepaald moeten worden.

DE WINDOWS-32BITS-WERKGROEP i.o.

Albert van der Horst heeft samen met Coos Haak plannen voor een console georiënteerde 32bits versie van CH-Forth.

Er was enige discussie over welke Forth wij in de toekomst willen gebruiken. Win32Forth en gForth lijken goede gegadigden te zijn.

Onze oude programma's zouden onder Windows 7 moeten kunnen draaien.

De documentatie op de website van de bestaande oude Forth's is van groot belang.

DE BYTEFORTH-WERKGROEP i.o.

Ook hier is uitgebreidere documentatie op de website de eerste prioriteit.

DE ROBOTSWERKGROEP i.o.

Het plan is de robot van Willem met Arduino en eventueel ARM-chips te laten werken.

DE EGELWERKGROEP i.o.

Het Egelwerkboek kan een facelift gebruiken, en worden vertaald. Het werken met Arduino en moderne sensors zijn als mogelijkheden geopperd.

Ernst heeft de belangrijke opmerking dat het een continuing story wordt. Dit is op het net natuurlijk veel makkelijker dan als boek.

OPMERKING

Het kan natuurlijk in de toekomst blijken, dat bovengenoemde werkgroepen beter samengevoegd kunnen worden. Ook is de naam van de werkgroepen vatbaar voor discussie. Is het misschien een idee een Arduino en ARM werkgroep te maken?

Iedereen, die zich wil aanmelden voor een van deze werkgroepen, is natuurlijk hartelijk welkom!

Leon Konings