HCC!Forth

HCC!forth

De arrayForth Werkgroep

De doelstellingen van de arrayForth Werkgroep:

  • Het propageren van de arrayForth programmeertaal.
  • Het ontwikkelen van programma's voor chips, die met deze taal werken.
  • Het werken met de simulator en ontwikkelomgeving.
  • Het ontwikkelen van tools om handig met arrayForth te kunnen werken.
  • Onderzoek naar methoden en algoritmes om parallel te programmeren op de arrayForth-chips.

Trekker: Leon Konings

Aanmeldingen voor deze werkgroep zijn van harte welkom!


Dit is de werkplaats voor de arrayForth Werkgroep.

Voor een handleiding voor het gebruik van deze wiki zie HandleidingVoorWerkgroepen?.