HCC!Forth

HCC!forth

De doelstellingen van de 'Egel Werkgroep voor MSP430:

  • 'Egel werkboek omwerken voor de moderne AVR processoren en/of MSP430.
  • Selecteren van een basis processor voor de nieuwe versie.
  • Uitbreiden van de bestaande set voorbeelden. b.v. GPS, Bluetooth, Netwerk I/O, Bootloader, Ultrasoon-afstandsmeter, voorbeelden van alle interne mogelijkheden van de MSP430 (I2C, PBM, SPI, etc.)
  • Een Engelstalige versie maken.

Trekker: Willem Ouwerkerk

Aanmeldingen voor deze werkgroep zijn van harte welkom!

Egel voor MSP430 paginaVoor een handleiding voor het gebruik van deze wiki zie HandleidingVoorWerkgroepen?.