HCC!Forth

HCC!forth

noForth is completed!!


Look for 16-bit noForth, see website


See the Egel project for MSP430


De doelstellingen van de MSP ANSI Forth Werkgroep zijn allen gehaald!

  • Het schrijven van een compacte Forth voor de MSP processoren! (Gedaan).
  • Ten eerste voor de Launchpad (Klaar).
  • Ten tweede voor een printje met FRAM aan boord (Klaar).
  • Als derde voor een printje met de MSP430F149 (Klaar).
  • Het schrijven van een werkende assembler en disassembler (Klaar).
  • De compiler en de Forth zullen volledig vrij beschikbaar komen (Klaar).
  • Schrijven van voorbeeld software voor de hardware van de MSP430 (Grotendeels klaar).

Trekker: Willem Ouwerkerk


Dit was de werkplaats voor de MSP ANSI Forth Werkgroep.

Voor een handleiding voor het gebruik van deze wiki zie HandleidingVoorWerkgroepen?.