HCC!Forth

HCC!forth

BEOORDELING VAN DE BELANGRIJKSTE FORTHEN

Op het eerste gezicht zijn de beste candidaten gForth en Win32Forth.

 Beide zijn vrij copieerbaar en open source.
 Beide zijn uitgebreid en voldoen zonder veel moeite aan de meeste eisen.

Maar toch zijn we uitgekomen op ciforth, omdat dat wat ons betreft veel beter onder controle is.

gforth

gforth is een Forth verbonden met het GNU project, waar onder andere ook gcc bij hoort.

 download voor MS-Windows

Voor Windows moet je de .exe file copieren die aangegeven is als "Win32 self installing". Dit is een executable die een gebruikelijke installatie uitvoert.

Het installeren op Linux systemen is zo makkelijk dat we het er hier niet over hebben.Op Ubuntu is het bijvoorbeeld:

  apt-get install gforth

Win32Forth

Win32Forth is begonnen als een Forth van Tom Zimmer, en nu zijn er vele vrijwilligers mee bezig.

download voor MS-Windows

Dit is een handiger link dan wat je via Google vindt. Zij wijst direct naar een executable die een gebruikelijke installatie uitvoert van de huidige stabiele versie 6.12. Het is voorgekomen dat een virus-scanner klaagt. De oplossing is om deze tijdelijk uit te schakelen, hoe dit moet is per scanner verschillend. (Merk op dat via google je bij de source versie terecht komt. Dat is niet praktisch. Of bij de allernieuwste versie. Dat is wel handig, als je wilt meehelpen met testen.)

ciforth

Reeds lang is er een 32 bits voor Linux beschikbaar van Albert van der Horst (de trekker van deze groep), en deze is ook gebruikt voor een project als Manx. Zie ook de tutorial introductie van ciforth. Hiervan zijn nu een 32 bits Windows versie, en 32 en 64 bit linux versies: download.

Tot voor kort voldeed deze Forth niet aan het belangrijkste criterium om als volwaardige 32 bit Forth gebruikt te worden in de Forth gg, omdat het gebaseerd was op DPMI en daarmee niet op alle versies van Windows werkt en alleen DOS (8+3) filenamen gebruikt. Er was er geen faciliteit om 32 bits dll's aan te roepen.

Nu er een release 5.1 is van een versie gebaseerd op kernel32 dll, compatibel met lina, is deze Forth een serieuze candidaat geworden.

Een voordeel van deze Forth is dat zij relatief eenvoudig is. De versies zijn compatibel tussen linux en windows. Daarnaast mag het wel een voordeel genoemd worden dat de auteur binnen de Forth gg aanspreekbaar is.

Rapporten worden zeer op prijs gesteld. De pdf documentatie heeft een bekend probleem, namelijk bij doorklikken vanaf de index kom je niet precies uit. Onthoudt het pagina nummer, dat wel goed is, en scroll nog een keer.