WerkgroepDomotica

Doel van deze werkgroep

 • Samen een homecontrol systeempje bouwen
 • (no)Forth ervaring opdoen in het samen bouwen van een systeem
 • Ervaring opdoen met verschillende technieken

Leden van deze werkgroep

 • Jan van Kleef (trekker)
 • Willem Ouwerkerk
 • Leon Konings
 • Ed Buzzi
 • Henny Luijkx
 • At van Wijk
 • Frans van der Markt

Gebruikte hardware en software

 • noForth op diverse MSP430 bordjes van Texas Instruments
 • Domoticz
 • raspberrypi en de raspberry-pico
 • arduino uno en nano en arduino IDE
 • MySensors gateway software
 • NRF24L01 transceivers op 2.4 GHz
 • zenders/ontvangers voor 433 MHz
 • logic analyzer
 • diverse sensoren (BME280 etc.)
 • MecrispStellaris Forth
 • FTDI232