Actie banner

... - 1999

Deel dit artikel

,

10-1994

In 1994 hield de HCC een dag waar computertalen vergeleken werden. Willem Ouwerkerk en Albert van der Horst ontwikkelden, staande de lezing?, een programma dat op een tingeltangel Vader Jacob speelt.

De lezing begon met het aansluiten van een voltmeter op de parallel poort van een IBM-compatibel PC. Elke stap van het programma werd live ingevoerd. Het eindigde met het spelen van Vader Jacob, waarop de zaal spontaan in ovatie uitbarstte. Waarlijk een demonstratie van hoe snel en interactief in Forth ontwikkeld kan worden.

 
\ ==============================================================
\ [TITLE]   ANS Forth talendag word set. 
\ [FILE]   talendag.FRT
\ [CATEGORY] Demo source 
\ [VSN]    1.00 
\ [CREATED]  January 18, 1994, Willem Ouwerkerk 
\ [LASTCHNGD] January 19, 1994, Willem Ouwerkerk 
\ [COPYRIGHT] Dutch Forth-gg 
\ [COMPILE]  Voor HCC-talendag
\ [MODULE OF] ANS Forth 
\ [USES]   ANS Forth 
\ [AUTHOR]  Willem Ouwerkerk/Albert van der Horst
\ [PURPOSE]  HCC-talendag hardware programmeer demo.

\ ==== Sheet 4: De printerpoort ================================

HEX

FF 378 PC!
00 378 PC!

378 CONSTANT POORT

FF POORT PC!
00 POORT PC!

DECIMAL

\ ==== Sheet 5: Hardware representatie =========================

BINARY

11111111 VALUE LATCH

: SET-BIT  ( Bitpatroon -- )
  LATCH 
  OR
  TO LATCH
  ;

: CLR-BIT  ( Bitpatroon -- )
  INVERT
  LATCH 
  AND
  TO LATCH
  ;

LATCH .

100 CLR-BIT LATCH .
100 SET-BIT LATCH .

DECIMAL

\ ==== Sheet 6: Data in schuifregister klokken =================

BINARY

: SET-DATA ( -- )
  01000000 SET-BIT
  ;

: CLR-DATA ( -- )
  01000000 CLR-BIT
  ;

: KLOK   ( -- )
  00100000 CLR-BIT
  LATCH POORT PC!
  00100000 SET-BIT
  LATCH POORT PC!
  ;

DECIMAL

SET-DATA KLOK KLOK KLOK KLOK
CLR-DATA KLOK KLOK KLOK KLOK

\ ==== Sheet 7: Schuifregister koppelen en ontkoppelen =========

BINARY

: GEKOPPELD ( -- )
  00010000 SET-BIT
  LATCH POORT PC!
  ;

: ONTKOPPELD ( -- )
  00010000 CLR-BIT
  LATCH POORT PC!
  ;

DECIMAL
ONTKOPPELD SET-DATA KLOK KLOK KLOK KLOK GEKOPPELD
ONTKOPPELD CLR-DATA KLOK KLOK KLOK KLOK GEKOPPELD
ONTKOPPELD

\ ==== Sheet 8: We sturen een willekeurige rij tingels aan =====

DECIMAL

: SET-TINGELS  ( 32bits-data -- )
  ONTKOPPELD
  CLR-DATA
  16 0 
  DO   KLOK
  LOOP
  32 0
  DO   DUP $80000000 AND 0<>
      IF   SET-DATA  
      ELSE  CLR-DATA
      THEN
      KLOK
      1 LSHIFT
  LOOP  
  DROP          ( Gooi gebruikte datawoord weg )
  GEKOPPELD
  ;


BINARY

00000000 SET-TINGELS
10101010 SET-TINGELS
11110000 SET-TINGELS
11111111 SET-TINGELS

DECIMAL

\ ==== Sheet 9: Hoe klinkt een noot goed =======================

DECIMAL

: C0  1 SET-TINGELS ;                 C0
: C0  1 SET-TINGELS 0 SET-TINGELS ;         C0
: C0  1 SET-TINGELS 1000 MS 0 SET-TINGELS ;     C0

50 VALUE PULSDUUR

BINARY

: C0  1 SET-TINGELS PULSDUUR MS 0 SET-TINGELS ;   C0
: D0 100 SET-TINGELS PULSDUUR MS 0 SET-TINGELS ;   C0 C0 D0

DECIMAL

400 VALUE NOOTLENGTE

BINARY

: C0  ( -- )
  1 SET-TINGELS 
  PULSDUUR MS 
  0 SET-TINGELS 
  NOOTLENGTE MS
  ;                          C0
: D0  ( -- )
  100 SET-TINGELS 
  PULSDUUR MS 
  0 SET-TINGELS 
  NOOTLENGTE MS
  ;                          C0 C0 D0

DECIMAL

\ ==== Sheet 10: We maken wat noten op zijn Forth's ============

DECIMAL

: NOOT   ( Bitwaarde -- )
  CREATE ,
  DOES>  @ SET-TINGELS
      PULSDUUR MS
      0 SET-TINGELS
      NOOTLENGTE MS
      ;

BINARY

00000000000000001 NOOT G0
00000000000000100 NOOT A0
00000000000010000 NOOT B0
00000000000100000 NOOT C1
00000000010000000 NOOT D1
00000001000000000 NOOT E1
00000010000000000 NOOT F1
00001000000000000 NOOT G1
00100000000000000 NOOT A1
10000000000000000 NOOT B1

DECIMAL

D1 D1 C1 E1 E1 G1 F1

\ ==== Sheet 11: Ook de nootlengte is belangrijk ===============

DECIMAL

: ACHTSTE  150 PULSDUUR - TO NOOTLENGTE ;
: KWART   300 PULSDUUR - TO NOOTLENGTE ;
: HALF    600 PULSDUUR - TO NOOTLENGTE ;
: HEEL   1200 PULSDUUR - TO NOOTLENGTE ;

ACHTSTE G1 A1 KWART G1 A1 HALF G1 A1 HEEL G1 A1 KWART G1 A1

\ ==== Sheet 12: We maken Vader Jacob ==========================

: REGEL1  KWART  C1 D1 E1 C1 ;

: REGEL2  KWART  E1 F1 HALF G1 ;

: REGEL3  ACHTSTE G1 A1 G1 F1 KWART E1 C1 ;

: REGEL4  KWART  C1 G0 HALF C1 ;

: VADER-JACOB  
  REGEL1 REGEL1
  REGEL2 REGEL2
  REGEL3 REGEL3
  REGEL4 REGEL4
  ;

\ ==== Sheet 13: Een stuk Paganini in ForMuLa ==================

\ -------------------------------------------------------------------------
Albert Paganini is veel te groot, neem maar een leesbaar stuk over, Willem.
\ -------------------------------------------------------------------------

\ Paganini, Cappriccio op. 1 # 24, the famous variations 
\ Transcription: Albert Nijhof, Oct 27, 93

\ Range a2-a5 

  SCORE Paganini

  Default PART

| 1 2 4 MEASURE
  /8 a3   /16 Rest a3    a3 c4 b3 a3
| 2   /8 e4   /16 Rest e3    e3 gis3 fis3 e3
| 3   1 REDO
| 4   /4 e4   /8 e3 Rest

 |: 1 4 9 NEXT? :|

| 9   /8 a4   /16 Rest a4    a4 bes4 a4 g4
| 10  /8 f4   /16 Rest d4    d4 f4 e4 d4
| 11  /8 g4   /16 Rest g4    g4 a4 g4 f4
| 12  /8 e4   /16 Rest c4    c4 e4 d4 c4
| 13  /8 f4   /16 Rest b3    b3 d4 c4 b3
| 14  /8 e4   /16 Rest a3    a3 c4 b3 a3
| 15  /8 f3   /16 Rest dis4   e3 e4 d4 b3
| 16  /4 a3   /8 a2   /12 Rest

( --1-- )

    /48 a4 c5
| 17  /12 e5 c5 a4  e4 c4   /24 a3    /48 e4 gis4
| 18  /12 b4 gis4 e4 b3 gis3  /24 e3    /48 a4 c5
| 19  /12 e5 c5 a4  e4 c4 a3
| 20  /4 e4     /8 e3   /12 Rest   /48 a4 c5

 |: 17 19 24 NEXT? :|

| 24  /4 e4     /8 e3   /12 Rest   /48 cis5 e5
| 25  /12 a5 e5 cis5 a4 e4   /24 cis4   /48 d3 f3
| 26  /12 a3 d4 f4  a4 d5   /24 f5    /48 b4 d5
| 27  /12 g5 d5 b4  g4 d4   /24 b3    /48 c3 e3 ( c3 was c2 )
| 28  /12 g3 c4 e4  g4 c5   /24 e5    /48 f5 d5
| 29  /12 b4 gis4 f4 d4 b3   /24 gis3   /48 e5 c5
| 30  /12 a4 e4 c4  a3 e3   /24 c3    /48 d3 f3
| 31  /12 b3 d4 f4  e3 e4 gis3
| 32  /4 a3   /8 a2 Rest

( --2-- )

| 33  /16 a3 gis3 a3   /24 gis3   /48 bes3
    /16 a3 b3 c4 d4
| 34  /16 e4 dis4 e4   /24 dis4   /48 f4
    /16 e4 d4 c4 b3
| 35  33 REDO
| 36  /16 e4 dis4 e4   /24 dis4   /48 f4
    /8 e4 e3

 |: 33 36 41 NEXT? :|

| 41  /16 a4 gis4 a4   /24 gis4   /48 bes4
    /16 a4 g4 f4 e4
| 42  /16 d4 cis4 d4   /24 cis4   /48 es4
    /16 d4 e4 f4 d4
| 43  /16 g4 fis4 g4   /24 fis4   /48 as4
    /16 g4 f4 e4 d4
| 44  /16 c4 b3 c4    /24 b3    /48 des4
    /16 c4 d4 e4 c4
| 45  /16 f4 e4 f4    /24 e4    /48 g4
    /16 f4 d4 c4 b3
| 46  /16 e4 dis4 e4   /24 dis4   /48 f4
    /16 e4 c4 b3 a3
| 47  /16 b3 ais3 b3   /24 ais3   /48 c4
    /16 b3 f4 e4 gis3
| 48  /16 a3 gis3 a3   /24 gis3   /48 b3
    /8 a3 Rest

( --3-- )

| 49  /4 { c3 c4 c5 }    /8 Sustain { a2 a3 a4 }
| 50  /24 gis3 /12 gis4
    /8 { b2 b3 b4 }    /4 { e3 e4 e5 }
| 51  49 REDO
| 52  /8 { b2 b3 b4 } { dis3 dis4 dis5 }
      { f3 f4 f5 } { e3 e4 e5 }

 |: 49 52 57 NEXT? :|

| 57  /4 { a3 a4 a5 }    /8 Sustain { cis3 cis4 cis5 }
| 58  /8 { d3 d4 d5 }    { e3 e4 e5 }
      { f3 f4 f5 }    { fis3 fis4 fis5 }
| 59  /4 { g3 g4 g5 }    /8 Sustain { b2 b3 b4 }
| 60  /8 { c3 c4 c5 }    { d3 d4 d5 }
      { dis3 dis4 dis5 } { e3 e4 e5 }
| 61  /4 { f3 f4 f5 }    /8 Sustain { b2 b3 b4 }
| 62  /4 { e3 e4 e5 }    /8 Sustain { a2 a3 a4 }
| 63  /8 { b2 b3 b4 }    { f3 f4 f5 }
      { e3 e4 e5 }
    /24 gis3 /12 gis4
| 64  /4 { b2 b3 b4 }    /8 { a2 a3 a4 } Rest

( --4-- )

| 65  /16 a4 a5 gis5 g5  fis5 f5 e5 dis5
| 66  /16 f5 e5 dis5 f5  e5 b4 gis4 e4
| 67  65 REDO
| 68  /16 f5 e5 dis5 f5
    /8 e5 e4

 |: 65 68 73 NEXT? :|

| 73  /16 a4 a5 gis5 g5  fis5 f5 e5 d5
| 74  /16 cis5 e5 a4 cis5 d5 a4 f4 d4
| 75  /16 g4 g5 fis5 f5  e5 es5 d5 c5
| 76  /16 b4 d5 g4 b4   c5 g4 e4 c4
| 77  /16 f4 f5 e4 es5   d5 cis5 c5 b4
| 78  /16 e4 e5 dis5 d5  cis5 c5 b4 a4
| 79  /16 f4 e4 es4 d4   cis4 c4 b3 gis3
| 80  /16 a3 a5 e5 c5   a4 e4 c4 a3

( --5-- )

| 81  /8 { a3 a4 }   /16 f4 f3 e4 e3    /8 chord
| 82  /8 { gis3 gis4 } /16 dis5 dis4 e5 e4  /8 chord
| 83  81 REDO
| 84  /8 { gis3 gis4 } /16 dis5 dis4 e5 e4  /8 Rest

 |: 81 84 89 NEXT? :|

| 89  /8 { c3 cis4 }  /16 gis5 bes4 a5 a4  /8 chord
| 90  /8 { d3 d4 }   /16 e4 e3 f4 f3    /8 { c3 c4 }
| 91  /8 { b2 b3 }   /16 as5 as4 g5 g4   /8 chord
| 92  /8 { c3 c4 }   /16 dis4 dis3 e4 e3  /8 chord
| 93  /8 { d3 d4 }   /16 b4 b3 bes4 bes3  /8 chord
| 94  /8 { e3 e4 }   /16 gis4 gis3 a4 a3  /8 { f3 f4 }
| 95  /8 { d3 d4 }   /16 f5 f4 e5 e4    /8 { e3 e4 }
| 96  /8 { a2 a3 }   /16 c4 c3 a4 a3    /8 Rest

( --6-- )

| 97  /4 { c5 e5 }  /8 Sustain
    /16 { b4 d5 } { a4 c5 }
| 98  /16 { gis4 b4 } { f4 a4 } { e4 gis4 } { d4 f4 }
      { c4 e4 } { b3 d4 } { a3 c4 } { gis3 b3 }
| 99  /4 { a3 c4 }  /8 Sustain
    /16 { b3 d4 } { c4 e4 }
| 100  /16 { b3 d4 } { a3 c4 } { gis3 b3 } { f3 a3 }
    /4 { e3 gis3 }

 |: 97 100 105 NEXT? :|

| 105  /4 { a2 a3 cis4 }  /8 Sustain
    /16 { b2 d4 } { cis3 e4 }
| 106  /16 { d3 f4 } { e3 g4 } { f3 a4 } { g3 b4 }
      { a3 cis5 } { b3 d5 } { cis4 e5 } { d4 f5 }
| 107  /4 { b2 g3 b3 }   /8 Sustain
    /16 { a2 c4 } { b2 d4 }
| 108  /16 { c3 e4 } { d3 f4 } { e3 g4 } { f3 a4 }
      { g3 b4 } { a3 c5 } { b3 d5 } { c4 e5 }
| 109  /4 { d4 f5 }    /8 Sustain
    /16 { c4 e5 } { b3 d5 }
| 110  /4 { c4 e5 }    /8 Sustain
    /16 { b3 d5 } { a3 c5 }
| 111  /8 { d3 f4 }
    /16 { e3 e4 } { f3 d4 }
      { e3 c4 } { a3 c4 } { e3 b3 } { gis3 b3 }
| 112  /4 a3   /8 a2 Rest

( --7-- )

| 113  /24 e5 f5 e5   /8 c5     Sustain    /24 a4 b4 a4
| 114  /24 b4 c5 b4   gis4 a4 gis4  e4 f4 e4    /8 e3
| 115  /24 e5 f5 e5   /8 c5     Rest      /24 a2 b2 a2
| 116  /24 b2 c3 b2   e3 f3 e3    gis3 a3 gis3  /8 e3

 |: 113 116 121 NEXT? :|

| 121  /24 e5 f5 e5   /8 cis5     Sustain    /24 a4 bes4 a4
| 122  /24 d5 e5 d5   a3 bes3 a3   f3 g3 f3      d3 e3 d3
| 123  /24 d5 e5 d5   /8 b4      Sustain    /24 g4 a4 g4
| 124  /24 c5 d5 c5   g3 a3 g3    e3 f3 e3      c3 d3 c3
| 125  /24 d5 e5 d5   /8 f5      Sustain    /24 d3 e3 d3
| 126  /24 c5 d5 c5   /8 e5      Sustain    /24 c3 d3 c3
| 127  /24 d5 e5 d5   b2 c3 b2    b4 c5 b4      gis3 a3 gis3
| 128  /24 a2 b2 a2   a4 b4 a4    /4 a2

( --8-- )

| 129  /48 a3 c4 e4 e5  /24 Sustain
    /48 c4 e4     /12 Rest
    /48 b3 d4 e4 e5  /24 Sustain
    /48 a3 c4     /12 Rest
| 130  /48 gis3 b3 e4 e5 /24 Sustain
    /48 e3 b3 b4   /16 Rest
    /48 fis3 a3 b3 b4 /24 Sustain
    /48 gis3 b3 e4  /16 Rest
| 131  129 REDO
| 132  /48 gis3 b3 e4 e5 /24 Sustain
  /48 f3 dis4 a4  /16 Rest
    /48 e3 e4 gis4  /16 Sustain
    /48 e3 e4 e5   /16 Rest

 |: 129 132 137 NEXT? :|

| 137  /48 a3 cis4 e4 e5 /24 Sustain
    /48 b3 d4     /12 Rest
    /48 cis4 e4 e5  /16 Sustain
    /48 a3 cis4 e4  /16 Rest
| 138  /48 d3 d4 f4 d5  /24 Sustain
    /48 g4 e5     /12 Rest
    /48 d3 d4 a4 f5  /24 Sustain
    /48 f4 d5     /12 Rest
| 139  /48 d3 g3 b3 g4  /24 Sustain
    /48 e3 c4     /12 Rest
    /48 f3 g3 d4 g4  /24 Sustain
    /48 d3 b3     /12 Rest
| 140  /48 c3 g3 e4   /16 Sustain
    /48 d3 g3 f4   /16 Rest
    /48 e3 g3 g4   /16 Sustain
    /48 c3 g3 e4   /16 Rest
| 141  /48 d3 b3 f4   /16 Sustain
    /48 b3 d4     /12 Rest
    /48 d3 b3 e4   /16 Sustain
    /48 b3 f4     /12 Rest
| 142  /48 c3 c4 e4   /16 Sustain
    /48 b2 b4 d5   /16 Sustain
    /48 a2 a3 c4   /16 Sustain
    /48 a2 g3 cis4  /16 Sustain
| 143  /48 d3 f3 d4   /16 Sustain
    /48 dis3 c4 a4  /16 Sustain
    /48 e3 a3 c4 e4 a4 Sustain
    /48 e3 b3 gis4  /16 Sustain
| 144  /32 a3 c4 /16 a4 /8 Sustain
    /8 a2 Rest

( --9-- )

| 145  /16 { c4 c5 } a4 { e4 e5 } { c3 c4 }
      { a3 a4 } { e3 e4 } c4 { a3 a4 }
| 146  /16 { b3 b4 } gis4 { e4 e5 } { d4 d5 }
       b4 { e4 e5 } { gis3 gis4 } { e4 e5 }
| 147  145 REDO
| 148  /16 { b3 b4 } gis4 { e4 e5 } { e3 e4 }
       b3 gis3  /8 e3

 |: 145 148 153 NEXT? :|

| 153  /16 { e4 e5 } cis5 a4 { e4 e5 }
      { cis3 cis4 } { a3 a4 } g3 e3
| 154  /16  f3 { d3 d4 } { d4 d5 } a4
      { f3 f4 } d4 f3 { d3 d4 }
| 155  /16 { d4 d5 } b4 g4 { f3 f4 }
       d4 { b2 b3 } f3 { d3 d4 }
| 156  /16  e3 c3 { c4 c5 } g4
      { e4 e5 } c4 e3 c3
| 157  /16 { b3 b4 } a4 gis4 f4
      { e4 e5 } { d3 d4 } c4 b3
| 158  /16 { a3 a4 } g3 f3 e3
      { d3 d4 } c3 b2 a2
| 159  /16  f3 { d3 d4 } { a3 a4 } f4
       gis3 e3 { b3 b4 } gis4
| 160  /16 { a3 a4 } { e4 e5 } { c3 c4 } { a3 a4 }
    /8 { a2 a5 } Rest

( --10-- )

| 161  /4 a4        /8 Sustain /16 e4 c5
| 162  /16 b4 a4 gis4 fis4    e4 fis4 gis4 e4
| 163  /4 a4        /16 Sustain b4 c5 d5
| 164  /8 dis5 /16 Sustain e5  /4 { e3 e4 }

 |: 161 164 169 NEXT? :|

| 169  /4 a4        /16 Sustain e5 cis5 a4
| 170  /16 g4 e4 cis4 a3     g3 f3 e3 d3
| 171  /4 g4        /16 Sustain d5 b4 g4
| 172  /16 f4 d4 b3 g3      f3 e3 d3 c3
| 173  /4 f4        /16 Sustain d4 b3 a3
| 174  /16 gis3 e3 d3 b2     c3 e3 a3 g3
| 175  /16 f3 d4 b3 a3      gis3 b4 gis4 e4
| 176  /32 gis5 a5 /16 Sustain /8 Sustain { a2 a3 } Rest

( --11-- )

| 177  /16 { c3 e3 } { a3 e4 }    { c3 e3 } { a3 e4 }
      { b2 gis3 } { b3 e4 }   { a2 e3 } { c4 e4 }
| 178  /32  e3 dis3 e3 gis3      b3 e4 gis4 b4
    /16 { e4 e5 } gis4 b4 e5
| 179  /16 { c3 e3 } { a3 e4 }    { c3 e3 } { a3 e4 }
      { b2 gis3 } { e4 b4 }   { a2 e3 } { c4 a4 }
| 180  /16 { e3 gis3 } e5 b4 gis4   e4 b3 gis3 e3

 |: 177 180 185 NEXT? :|

| 185  /16 { cis3 a3 } { e4 cis5 }  { cis3 a3 } { e4 cis5 }
      { d3 a3 } { f4 d5 }    { e3 cis4 } { a4 e5 }
| 186  /24 f3 d3 f3        /32 a3 d4 f4 a4
    /16 { d4 d5 } f4 a4 d5
| 187  /16 { b2 g3 } { d4 b4 }    { b2 g3 } { d4 b4 }
      { c3 g3 } { e4 c5 }    { d3 b3 } { g4 d5 }
| 188  /24 e3 c3 e3        /32 g3 c4 e4 g4
    /16 { c4 c5 } e4 g4 c5
| 189  /16 { d3 b3 } { f4 d5 }    { d3 b3 } { f4 d5 }
      { c3 a3 } { e4 c5 }    { b2 gis3 } { e4 b4 }
| 190  /16 { a2 e3 } { c4 a4 }    { b2 gis3 } { e4 b4 }
      { c3 a3 } { e4 c5 }    { dis3 c4 } { a4 fis5 }
| 191  /24 e3 a3 c4 e4 a4 c5
      e3 gis3 b3 e4 gis4 b4

( --finale-- )

| 192  /24 a2 c3 e3 a3 c4 e4     a4 e4 c4 a3 e3 c3
| 193  /24 a2 cis3 e3 a3 cis4 e4   a4 e4 cis4 a3 e3 cis3
| 194  /24 d3 f3 a3 d4 f4 a4   /16 { d4 d5 } f4 a4 d5
| 195  /16 { b2 gis3 } { f4 d5 }   { d3 b3 } { gis4 f5 }
      { f3 d4 } { b4 gis5 }   { b2 gis3 } { f4 d5 }

 |: 192 195 200 NEXT? :|

| 200  /24 a2 cis3 e3        a3 cis4 e4
      { a3 a4 } e4 cis4     a3 e3 cis3
| 201  /24 a2 cis3 e3
    /32 a3 cis4 e4 a4
      { cis4 cis5 } a4 e4 cis4
    /24 a3 e3 cis3
| 202  /32 a2 cis3 e3 a3       cis4 e4 a4 cis5
      { e4 e5 } cis5 a4 e4   cis4 a3 e3 cis3
| 203  /24 a2
    /32 cis3 e3 a3 cis4
    /48 e4 a4 cis5 e5
      { a4 a5 } e5 cis5 a4
    /32 e4 cis4 a3 e3
    /24 cis3
| 204  /24 a2 b2 a2
    /32 b2 a2 b2 a2
      b2 a2 b2 a2
    /24 b2 a2 b2
| 205  204 REDO
| 206  /8 { a2 cis3 e3 a3 cis4 e4 a4 cis5 e5 a5 } Rest Rest Rest
||

\ ==============================================================
          \ (* End of Source *) /

Actueel

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!forth

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden